Loading Lịch phụng vụ

« All Events

  • Sự kiện đã diễn ra.

Thứ Ba Tuần II Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.

22 Tháng Một, 2019

Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745) và Thánh

Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.   

Thông tin

Ngày:
22 Tháng Một, 2019
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website

Thông tin

Ngày:
22 Tháng Một, 2019
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website