Loading Lịch phụng vụ

« All Events

  • Sự kiện đã diễn ra.

Thứ tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

29 Tháng Tám, 2018

Bài đọc: 2 Thessalônica 3,6-10.16-18 (hay Giêrêmia 1,4.17-19).

Phúc Âm: Marcô 6,17-29.

Thông tin

Ngày:
29 Tháng Tám, 2018
Event Category:
Event Tags:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website

Thông tin

Ngày:
29 Tháng Tám, 2018
Event Category:
Event Tags:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website