06 Th10
0

Phanxicô Nguyễn Văn Trung

Thánh PHANXICÔ NGUYỄN VĂN TRUNG Cai đội (1825 – 1858) Ngày tử đạo: 6 tháng 10 “Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương các con!” Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung sinh năm 1825 ...

Xem thêm...