Archive Giáo hoàng

30 Th4
0

Ngày 30/04: Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng

Đức Piô V là vị Giáo Hoàng có công Canh Tân Hội thánh Công giáo; ngài cương quyết thực hiện thành quả của Công đồng Triđentinô trong suốt nhiệm kỳ Giáo Hoàng ngắn ngủi của mình (1566 –1572). Ngài được ...

Xem thêm...
13 Th4
0

Ngày 13/04: Thánh Mac-ti-nô I – giáo hoàng, tử đạo

Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ Theo tác phẩm Sức sống Hy Lạp, vị Giáo Hoàng này qua đời tại Crimée ngày 13 tháng 4 năm 655 (được lịch byzantin xác nhận). Lễ nhớ thánh nhân gợi lại cho ...

Xem thêm...
31 Th12
0

Ngày 31/12: Thánh Silvester I, Giáo Hoàng (270-335)

Năm 314, sau khi vua Constantinô trở lại, Giáo Hội được tự do và chấm dứt cơn bách hại kéo dài suốt hai thế kỷ trong toàn đế quốc La Mã, linh mục Silvester được bầu lên ngôi Giáo Hoàng ...

Xem thêm...
11 Th12
0

Ngày 11/12: Thánh Ðamasô I, giáo hoàng

Thánh Đamasô sinh năm 305 tại Rôma, người gốc Tây Ban Nha, nhập hàng giáo sĩ Rôma, khi Ðức Giáo hoàng Libêriô qua đời, Giáo hội gặp khủng hoảng trầm trọng do tình thế lúc đó gây nên, tạo ảnh ...

Xem thêm...
22 Th10
0

Ngày 22/10: Thánh Gioan PhaoLô II, Giáo Hoàng

Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ 264 (1978-2005) của Giáo hội Công Giáo. Ngài là giáo hoàng người Ba Lan duy nhất cho đến nay và là giáo hoàng đầu tiên không người dân Ý kể từ ...

Xem thêm...
11 Th10
0

Ngày 11/10: Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng

Đức Thánh Cha Gioan XXIII là người đã triệu tập Công Đồng Vatican II, mở cánh cửa Giáo Hội ra với thế giới bên ngoài, và đem một sinh khí mới vào đời sống của Giáo Hội. Triệu tập Công ...

Xem thêm...