22 Th1
0

Ngày 22/01: Thánh Vincent – Phó tế, tử đạo

Thánh Vincent de Saragosse đã chịu cực hình cùng thời với thánh Sébastien và Agnès. Từ thế kỷ thứ IV, việc tôn kính thánh nhân đã lan tràn khắp Tây Phương, cùng với các thánh tử đạo phó tế Étienne ...

Xem thêm...