23 Th10
0

Phaolô Tống Viết Bường

Thánh PHAOLÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG Quan thị vệ (1773 – 1833) Ngày tử đạo: 23 tháng 10 “Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin quan lớn để tôi được giữ trọn chữ trung với ...

Xem thêm...