Archive Tông đồ

29 Th6
0

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ trọng thề kính hai thánh Tông Đồ Phêrô va Phaolô. I. Trước hết là Thánh Phêrô Chẳng cần phải nói dài anh chị em cũng có thể thấy được rằng Phêrô ...

Xem thêm...
25 Th1
0

Ngày 25/01: Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Thánh lễ này bắt nguồn từ xứ Gaule, được xác nhận vào cuối thế kỷ thứ VI, xuất hiện bên Rôma vào thế kỷ thứ IX. Thánh lễ này tùy thuộc vào lễ kính Tòa thánh Phêrô, được dâng vào ...

Xem thêm...
27 Th12
0

Ngày 27/12: Thánh Gioan Tông đồ

Cùng với lễ kính thánh Giacôbê Tiền, anh của ngài, lễ kính thánh Gioan Tông đồ đã được ghi nhận là mừng vào ngày 27 tháng 12 trong lịch Nicômêđia (thế kỷ IV), Sách Nguyện Syrie, lịch Carthagô, và cả ...

Xem thêm...