04 Th9
0

Giuse Hoàng Lương Cảnh

Thánh Giuse HOÀNG LƯƠNG CẢNH Trùm họ & Lương y (1763 – 1838) Ngày tử đạo: 04 tháng 09 Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y ...

Xem thêm...