[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên – Lễ 9h00

Bài giảng Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B.

Trong Thánh Lễ có thực hiện Bí tích Hôn Phối dành cho anh Giuse Nguyễn Cao Kỳ và Chị Catarina Lưu Thị Yến Nhi.

Lễ 9h00 ngày 16/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời