• Ngày sinh: 10/02/1944
  • Nơi sinh: Lâm Đồng
  • Địa chỉ: 40/17/24A Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh
  • Trình độ: CĐ Sư Phạm
  • Nghề nghiệp: Giáo viên (Đã nghỉ hưu)
  • Chức vụ: Thủ quỹ HĐMV kiêm phụ trách bếp ăn từ thiện