• Ngày sinh: 04/11/1950
  • Nơi sinh: Sài Gòn
  • Địa chỉ: 78/4E Võ Thị Sáu, p. Tân Định, Q.1
  • Trình độ: Đại Học
  • Nghề nghiệp: Thủ kho
  • Chức vụ: Thư ký 1 HĐMV kiêm phụ trách Giáo lý Hôn nhân, Văn phòng giáo xứ, Trưởng ban truyền thông