• Ngày sinh: 26/06/1966
  • Nơi sinh: Sài Gòn
  • Địa chỉ: 47/88 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
  • Trình độ: Đại Học
  • Nghề nghiệp: Nha sĩ
  • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐMV Giáo xứ