• Ngày sinh: 20/06/1954
  • Nơi sinh: Sài Gòn
  • Địa chỉ: 21/8 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3
  • Trình Độ: Đại Học
  • Nghề Nghiệp: Kế Toán (Đã nghỉ hưu)
  • Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (Nhiệm kỳ VI: 2015-2019)