[Hình ảnh] Thiếu nhi trường giáo lý Tân Định được rước Chúa lần đầu | 02.06.2024

CHA SỞ, CHA PHÓ, QUÝ TU SĨ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ VÀ ANH CHỊ EM CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHA GIOAN BAOTIXITA VÀ TANG QUYẾN.
XIN CHÚA THƯƠNG ĐÓN LINH HỒN BÀ CỐ MARIA VÀO HƯỞNG HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG.