• Thánh lễ:

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

Những ngày lễ lớn, giờ lễ cụ thể sẽ được cập nhật theo các bản tin bên dưới.

 • Giải tội:

Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường;
Chúa nhật: 17g00-19g00.

 • Chầu Thánh Thể:

Mỗi ngày – Tại nhà chầu;
Chúa nhật – 15g00 tại Nhà Thờ.

 • Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa nhật mỗi cuối tháng.

Lịch làm việc Văn phòng Giáo Xứ:

 • T3-T7: 7g30-11g30; 14g30-18g30.
 • Chúa nhật: 6g30-10g30; 16g30-20g30.
  (Thứ hai nghỉ cả ngày).

========= English =========

 • Mass Schedule:

Weekdays: 5h00; 6h15; 17h30; 19h00.
Sunday: 5h00; 6h15; 7h30; 9h00; 16h00; 17h30; 19h00.

Please note that all mass are in Vietnamese. In special events, Mass Times will be update in articles below.

 • Reconciliation:

Weekdays: After morning mass and before evening mass;
Sunday: 17h00-19h00.

 • Eucharistic Adoration:

Everyday – Anytime at Adoration Chapel;
Sunday – 15h00 at Main Church.

 • Infant baptism: 10h15 last Sundays each month.

Church office’s working schedule:

 • From Tuesday to Saturday: 7h30-11h30; 14h30-18h30.
 • Sunday: 6h30-10h30; 16h30-20h30.
  (Monday closed).

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 13,14 và 15/03/2023 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

Thiếu nhi Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Trong các Chúa Nhật Mùa Chay lúc 07g30.
 • Giảng phòng: Cha Giuse Vũ Đức Minh.

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2023

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ Ba 28/03/2023: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2023

Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 01/04/2023, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 02/04/2023 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 03-04-05/04/2023:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ Năm Tuần Thánh 06/04/2023 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Thành (Khu 4), Thánh Lộc (Khu 2 và 3), Thánh Quý (Khu 1) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ Sáu Tuần Thánh 07/04/2023 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
 • Hôn chân Chúa trong nhà thờ sau nghi thức.
  Việc hôn chân Chúa kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần Thánh.

Thứ bảy Tuần Thánh 08/04/2023 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 09/04/2023 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

XUÂN HIỆP HÀNH RƯỚC LỘC THÁNH

TẾT HIỆP NHẤT ĐÓN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TẾT QUÝ MÃO 2023

30 TẾT – THỨ BẢY 21/01/2023

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – CHÚA NHẬT 22/01/2023: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 06 GIỜ 15, 07 GIỜ 30 VÀ 09 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – THỨ HAI 23/01/2023: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ BA 24/01/2023: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

GIỚI TRƯỞNG THÀNH & GIỚI TRẺ:

 • Thứ Hai, Ba, Tư 05 – 06 – 07/12/2022 lúc 19 giờ 00.
  Giảng: Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú, chánh xứ Thanh Đa.

THIẾU NHI:

 • Trong các Thánh Lễ CN Mùa Vọng.
  Giảng: Cha Phó Giuse Vũ Đức Minh

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

THIẾU NHI:

 • Chúa nhật 18/12/2022 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00 (có 10 cha giải tội)

NGƯỜI LỚN:

 • Thứ Ba 13/12/2022 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 (có 18 cha giải tội)
 • Chúa nhật 18/12/2022 từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00 (có 6 cha giải tội)

Các ngày khác trong tuần: Sáng: từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00.
Chiều: từ 17 giờ 00 đến 17 giờ 30.

ĐÊM THÁNH CA: CÙNG ĐI BÊLEM

Thứ sáu 23/12/2022: Vào lúc 19g00

Với sự tham gia:

 • Ca đoàn tổng hợp Tân Định
 • Ca đoàn Thiếu nhi Tân Định
 • Tốp ca Lửa Hồng
 • Angelo Band
 • Các ca sỹ: Hiền Thục | Vy Oanh | Nguyễn Hồng Ân | Xuân Trường | Ya Suy | Lập Huy
 • Mc Song Khanh

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2022

– Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ bảy, 24/12/2022

 • Thánh Lễ sáng: 05 giờ 00 | 06 giờ 15
 • Lễ 1: 18 giờ 30 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi.
  19 giờ 00 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
 • Lễ 2: 21 giờ 00 – Canh thức Giáng Sinh dành cho Người Lớn.
  21 giờ 30 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

– Mừng Chúa Giáng Sinh: Chúa Nhật 25/12/2022

 • Sáng: 06 giờ 15; 07 giờ 30; 09 giờ 00.
 • Chiều: 16 giờ 00; 17 giờ 30; 19 giờ 00.

LỄ THÁNH GIA

Thứ sáu 30/12/2022: Vào lúc 17g30

Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm Hôn Phối (1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 25 năm, 50 năm…) của các gia đình trong giáo xứ.

Lưu ý: Xin vui lòng đăng ký với Văn Phòng Giáo Xứ trước ngày 23/12/2022

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 14,15 và 16/03/2022 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha PHÊRÔ PHẠM HUY HOÀNG – Dòng Don Bosco
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2022

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ hai 04/04/2022: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2022

Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 09/04/2022, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 10/04/2022 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 11-12-13/04/2022:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ năm Tuần Thánh 14/04/2022 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Hạnh (Khu 7), Thánh Lựu (Khu 8), Thánh Lạc (Khu 9) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ sáu Tuần Thánh 15/04/2022 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.

Thứ bảy Tuần Thánh 16/04/2022 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 17/04/2022 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NHÂM DẦN 2022

29 TẾT – THỨ HAI 31/01/2022

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 (Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi).

MỒNG 1 TẾT- THỨ BA 01/02/2022: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT- THỨ TƯ 02/02/2022: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT- THỨ NĂM 03/02/2022: : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN

LỊCH GIẢI TỘI TẬP THỂ:

+ Chúa nhật, ngày 19/12/2021

Sáng: 5g00, 6g15, 7g30, 9g00
Chiều: 16g00, 17g30, 19g00

+ Thứ năm, ngày 23/12/2021

Sáng: 5g00, 6g15
Chiều: 17g30, 19g00

LƯU Ý: ANH CHỊ EM ĐI ĐÚNG GIỜ, NHÀ THỜ CHỈ GIẢI TỘI TẬP THỂ TRONG 2 NGÀY 19/12 VÀ 23/12.

Các tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng hợp như khi xưng tội cá nhân, nghĩa là:

 • Xét mình kỹ lưỡng
 • Thật lòng thống hối tội lỗi
 • Xưng lại các tội trọng sớm nhất có thể, khi có dịp
 • Quyết tâm chừa tội và sống thánh thiện hơn
 • Đền bù những thiệt hại có thể đã gây ra

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2021

Thứ sáu 24/12/2021: Lễ Vọng Giáng Sinh

+ Lễ I: 17g30
+ Lễ II: 19g00
+ Lễ III: 21g00

Thứ bảy 25/12/2021: Mừng Chúa Giáng Sinh

Sáng: 6g15
Chiều 17g30, 19g00

GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH

Kính Chúc Cộng Đoàn
Một mùa Giáng sinh an bình và tràn đầy niềm vui
CỦA THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 22,23 và 24/03/2021 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha GB PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI – Dòng Camilo
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2021

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 28/03/2021: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ sáu 26/03/2021: từ 18g00 đến 19g45 (có 20 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 28/03/2021: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2021

Chúa Nhật Lễ Lá 28/03/2021:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 27/03/2021, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ 05g00 và trước Thánh Lễ thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 28/03/2021 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 29-30-31/03/2021:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ năm Tuần Thánh 01/04/2021 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Hạnh (Khu 7), Thánh Lựu (Khu 8), Thánh Lạc (Khu 9) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ sáu Tuần Thánh 02/04/2021 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.

Thứ bảy Tuần Thánh 03/04/2021 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 04/04/2021 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

1. Thứ Năm ngày 11-2-2021: (30 tháng Chạp) Thánh lễ Giao thừa
20:30 – Canh thức | 21:00 – Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtu.be/yAr3pShcFqw

2. Thứ Sáu ngày 12-2-2021: (Mùng Một Tết) Cầu bình an cho năm mới

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=xnHRsyy4bzQ

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

https://youtube.com/watch?v=pLZiNmVoC1Y

3. Thứ Bảy ngày 13-2-2021: (Mùng Hai Tết) Kính nhớ tổ tiên – ông bà và cha mẹ

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=_tbc8RXfUvM

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

https://youtube.com/watch?v=s0aL1A1qySg

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Ngày 14-2-2021: (Mùng Ba Tết Tân Sửu) Thánh hóa công việc làm

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=IKBuVCJSEMA

+ Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 14th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

https://youtube.com/watch?v=TMujRvbY6z0

MESSE DU 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon à 10h30, le 14 Février 2021

https://youtube.com/watch?v=i_MuhOfHZks

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=chs7sL_ySjo

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT TÂN SỬU 2021

+ 30 Tết – Thứ Năm 11/02/2021:

 • Lễ sáng: 5 giờ 00, 6 giờ 15
 • Lễ Tất Niên: 17 giờ 30
 • Lễ Giao Thừa: 22 giờ 00

+ Mồng 1 Tết – Thứ Sáu 12/02/2021: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • Lễ sáng: 7 giờ 00
 • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

+ Mồng 2 Tết – Thứ Bảy 13/02/2021: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • Lễ sáng: 7 giờ 00
 • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

+ Mồng 3 Tết – Chúa Nhật 14/02/2021: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • Các thánh lễ như bình thường: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

+ Mồng 6 Tết – Thứ Tư Lễ Tro 17/02/2021: GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

 • Lễ sáng: 5 giờ 00, 7 giờ 00
 • Lễ chiều: 17 giờ 30, 19 giờ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN