• Thánh lễ:

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

Những ngày lễ lớn, giờ lễ cụ thể sẽ được cập nhật theo các bản tin bên dưới.

 • Giải tội:

Sau lễ sáng & trước lễ chiều ngày thường;
Chúa nhật: 17g00-19g00.

 • Chầu Thánh Thể:

Mỗi ngày – Tại nhà chầu;
Chúa nhật – 15g00 tại Nhà Thờ.

 • Rửa tội trẻ em: 10g15 Chúa nhật mỗi cuối tháng.

Lịch làm việc Văn phòng Giáo Xứ:

 • T3-T7: 7g30-11g30; 14g30-18g30.
 • Chúa nhật: 6g30-10g30; 16g30-20g30.
  (Thứ hai nghỉ cả ngày).

========= English =========

 • Mass Schedule:

Weekdays: 5h00; 6h15; 17h30; 19h00.
Sunday: 5h00; 6h15; 7h30; 9h00; 16h00; 17h30; 19h00.

Please note that all mass are in Vietnamese. In special events, Mass Times will be update in articles below.

 • Reconciliation:

Weekdays: After morning mass and before evening mass;
Sunday: 17h00-19h00.

 • Eucharistic Adoration:

Everyday – Anytime at Adoration Chapel;
Sunday – 15h00 at Main Church.

 • Infant baptism: 10h15 last Sundays each month.

Church office’s working schedule:

 • From Tuesday to Saturday: 7h30-11h30; 14h30-18h30.
 • Sunday: 6h30-10h30; 16h30-20h30.
  (Monday closed).

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2024

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 24/03/2024: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ Hai 18/03/2024: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 24/03/2024: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2024

Chúa Nhật Lễ Lá 24/03/2024:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 23/03/2024, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 24/03/2024 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 25-26-27/03/2024:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ Năm Tuần Thánh 28/03/2024 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Gẫm (Khu 5), Thánh Minh (Khu 6), Thánh Hạnh (Khu 7), Thánh Lựu (Khu 8), Thánh Lạc (Khu 9) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ Sáu Tuần Thánh 29/03/2024 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
 • Hôn chân Chúa trong nhà thờ sau nghi thức.
  Việc hôn chân Chúa kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần Thánh.

Thứ bảy Tuần Thánh 30/03/2024 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 31/03/2024 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

XUÂN HIỆP HÀNH RƯỚC LỘC THÁNH
TẾT HIỆP NHẤT ĐÓN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP THÌN 2024

30 TẾT – THỨ SÁU 09/02/2024

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – THỨ BẢY 10/02/2024: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – CHÚA NHẬT 11/02/2024: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 6 GIỜ 15, 07 GIỜ 30, VÀ 9 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ HAI 12/02/2024: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

THỨ TƯ LỄ TRO

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

NGÀY THƯỜNG: (Thứ Hai – Thứ Sáu)

Sáng: 7g00 – 12g00

Chiều: 14g00 – 17g00

Tối : 20g00 – 21g00

Không tham quan trong giờ có Thánh Lễ.

THỨ BẢY:

Không tham quan từ 14g00 trở về sau.

Nghỉ trưa (không tham quan): 12g00 – 14g00

CHÚA NHẬT:

KHÔNG THAM QUAN.

KHU VỰC ĐƯỢC THAM QUAN, CHỤP ẢNH:

Từ cổng vào đến nơi có ghi bảng KHU VỰC HẠN CHẾ

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

GIỚI TRƯỞNG THÀNH & GIỚI TRẺ:

 • Thứ Hai, Ba, Tư 11-12-13/12/2023 lúc 19 giờ 00.
  Giảng: Cha An-Tôn Mai Xuân Vinh (Đặc trách chủng sinh dự bị).

THIẾU NHI:

 • Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật Mùa Vọng.
  Giảng: Cha Phó Giuse Vũ Đức Minh

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

THIẾU NHI:

 • Chúa nhật 17/12/2023 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00

NGƯỜI LỚN:

 • Thứ Ba 19/12/2023 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30

THÁNH CA GIÁNG SINH
ĐÊM THÁNH – ĐÊM CHAN HÒA ÁNH SÁNG

Thứ sáu 22/12/2023: Vào lúc 19g00

Với sự tham gia:

 • Ca đoàn Gloria
 • Ca đoàn Hiển Linh
 • Ca đoàn Cecilia
 • Ca đoàn Vào đời
 • Ca đoàn Têrêsa
 • Ca đoàn Hương Chiều
 • Ca đoàn Thiên Ca
 • Ca đoàn Thiếu nhi Tân Định
 • Ca đoàn Giáo Lý
 • Các ca sỹ: Hiền Thục | Diệu Hiền | Xuân Trường…

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2023

– Chúa Nhật IV Mùa Vọng, 24/12/2023: 05 giờ 00, 6 giờ 15, 7 giờ 30, 9 giờ 00, 15 giờ 00. Không có Thánh lễ 16 giờ 30

– Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: Chúa Nhật, 24/12/2023

 • Lễ 1: 18 giờ 30 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi.
  19 giờ 00 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
 • Lễ 2: 21 giờ 00 – Canh thức Giáng Sinh dành cho Người Lớn.
  21 giờ 30 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

– Mừng Chúa Giáng Sinh: Thứ Hai 25/12/2023

 • Sáng: 05 giờ 00; 06 giờ 15.
 • Chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.

LỄ THÁNH GIA

Chúa Nhật 31/12/2023: Vào lúc 16g00

Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm Hôn Phối (1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 25 năm, 50 năm…) của các gia đình trong giáo xứ.

Lưu ý: Xin vui lòng đăng ký với Văn Phòng Giáo Xứ trước ngày 24/12/2023

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 13,14 và 15/03/2023 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

Thiếu nhi Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Trong các Chúa Nhật Mùa Chay lúc 07g30.
 • Giảng phòng: Cha Giuse Vũ Đức Minh.

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2023

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ Ba 28/03/2023: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2023

Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 01/04/2023, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 02/04/2023 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 03-04-05/04/2023:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ Năm Tuần Thánh 06/04/2023 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Thành (Khu 4), Thánh Lộc (Khu 2 và 3), Thánh Quý (Khu 1) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ Sáu Tuần Thánh 07/04/2023 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
 • Hôn chân Chúa trong nhà thờ sau nghi thức.
  Việc hôn chân Chúa kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần Thánh.

Thứ bảy Tuần Thánh 08/04/2023 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 09/04/2023 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

XUÂN HIỆP HÀNH RƯỚC LỘC THÁNH

TẾT HIỆP NHẤT ĐÓN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TẾT QUÝ MÃO 2023

30 TẾT – THỨ BẢY 21/01/2023

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – CHÚA NHẬT 22/01/2023: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 06 GIỜ 15, 07 GIỜ 30 VÀ 09 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – THỨ HAI 23/01/2023: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ BA 24/01/2023: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

GIỚI TRƯỞNG THÀNH & GIỚI TRẺ:

 • Thứ Hai, Ba, Tư 05 – 06 – 07/12/2022 lúc 19 giờ 00.
  Giảng: Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú, chánh xứ Thanh Đa.

THIẾU NHI:

 • Trong các Thánh Lễ CN Mùa Vọng.
  Giảng: Cha Phó Giuse Vũ Đức Minh

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

THIẾU NHI:

 • Chúa nhật 18/12/2022 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00 (có 10 cha giải tội)

NGƯỜI LỚN:

 • Thứ Ba 13/12/2022 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 (có 18 cha giải tội)
 • Chúa nhật 18/12/2022 từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00 (có 6 cha giải tội)

Các ngày khác trong tuần: Sáng: từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00.
Chiều: từ 17 giờ 00 đến 17 giờ 30.

ĐÊM THÁNH CA: CÙNG ĐI BÊLEM

Thứ sáu 23/12/2022: Vào lúc 19g00

Với sự tham gia:

 • Ca đoàn tổng hợp Tân Định
 • Ca đoàn Thiếu nhi Tân Định
 • Tốp ca Lửa Hồng
 • Angelo Band
 • Các ca sỹ: Hiền Thục | Vy Oanh | Nguyễn Hồng Ân | Xuân Trường | Ya Suy | Lập Huy
 • Mc Song Khanh

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2022

– Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ bảy, 24/12/2022

 • Thánh Lễ sáng: 05 giờ 00 | 06 giờ 15
 • Lễ 1: 18 giờ 30 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi.
  19 giờ 00 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
 • Lễ 2: 21 giờ 00 – Canh thức Giáng Sinh dành cho Người Lớn.
  21 giờ 30 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

– Mừng Chúa Giáng Sinh: Chúa Nhật 25/12/2022

 • Sáng: 06 giờ 15; 07 giờ 30; 09 giờ 00.
 • Chiều: 16 giờ 00; 17 giờ 30; 19 giờ 00.

LỄ THÁNH GIA

Thứ sáu 30/12/2022: Vào lúc 17g30

Thánh lễ Mừng Kỷ Niệm Hôn Phối (1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 25 năm, 50 năm…) của các gia đình trong giáo xứ.

Lưu ý: Xin vui lòng đăng ký với Văn Phòng Giáo Xứ trước ngày 23/12/2022

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 14,15 và 16/03/2022 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha PHÊRÔ PHẠM HUY HOÀNG – Dòng Don Bosco
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2022

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ hai 04/04/2022: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2022

Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/2022:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 09/04/2022, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 10/04/2022 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 11-12-13/04/2022:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ năm Tuần Thánh 14/04/2022 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Hạnh (Khu 7), Thánh Lựu (Khu 8), Thánh Lạc (Khu 9) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ sáu Tuần Thánh 15/04/2022 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.

Thứ bảy Tuần Thánh 16/04/2022 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 17/04/2022 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.

NGÀY XUÂN CẢM TẠ HỒNG ÂN CHÚA
NĂM MỚI CA KHEN PHÚC LỘC NGÀI

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NHÂM DẦN 2022

29 TẾT – THỨ HAI 31/01/2022

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 (Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi).

MỒNG 1 TẾT- THỨ BA 01/02/2022: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT- THỨ TƯ 02/02/2022: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT- THỨ NĂM 03/02/2022: : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

GIÁO XỨ AN BÌNH HỒNG PHÚC TẾT
GIA ĐÌNH THÁNH THIỆN LỘC ÂN XUÂN