Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

31 Th3
0

Đức Giêsu Kitô – ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 4 năm 2020 Các bạn trẻ thân mến, Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh, đặc biệt là chuẩn bị bước vào Tam Nhật Vượt Qua, ...

Xem thêm...
31 Th3
0

Vai trò của Ðấng Messia

31/03 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái ...

Xem thêm...
30 Th3
0

Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa

30/03 – Thứ hai tuần 5 mùa Chay. “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại ...

Xem thêm...
29 Th3
0

Chúa Giêsu phục sinh Ladarô

29/03 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A. “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Lời Chúa: Ga 11, 1-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có một người đau liệt tên là ...

Xem thêm...
28 Th3
0

Dư luận về Chúa Giêsu

28/03 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay. “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật ...

Xem thêm...
27 Th3
0

Nguồn gốc của Chúa

27/03 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay. “Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”. Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong ...

Xem thêm...
26 Th3
0

Chứng của Chúa Cha

26/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay. “Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”. Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính ...

Xem thêm...
25 Th3
0

Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành ...

Xem thêm...
24 Th3
0

Chữa người bất toại 38 năm

24/03 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...