Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

29 Th9
0

Bước vào Nước Trời

29/09 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN. Lễ kính. “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
28 Th9
0

Người cao trọng nhất

28/09 – Thứ Hai tuần 26 thường niên. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai ...

Xem thêm...
26 Th9
0

Chấp nhận khổ đau với tình yêu

26/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

25/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và ...

Xem thêm...
24 Th9
0

Câu hỏi về Chúa Giêsu

24/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
23 Th9
0

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

23/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...
22 Th9
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa

22/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm ...

Xem thêm...
20 Th9
0

Thợ làm vườn nho

20/09 – Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A. “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Xem thêm...
19 Th9
0

Dụ ngôn người gieo giống

19/09 – Thứ Bảy tuần 24 thường niên. “Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ ...

Xem thêm...