19/09 – Thứ năm tuần 24 thường niên.
“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Lời Chúa: Lc 7, 36-50

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn.

Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm.

Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!” Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”.

“Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Con của Cha là Chúa Giê-su đã nói với người phụ nữ rửa chân cho Chúa bằng nước mắt của chính mình rằng: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,50).

Sự cứu rỗi chỉ chạm vào con tim khi chúng ta mở nó ra bằng sự thật về tội lỗi của chính mình. Như người phụ nữ tội lỗi trong bài Tin mừng hôm nay, con đứng dưới chân Cha để nài xin Cha ban ơn cho con biết than khóc vì tội lỗi của mình và biết cầu xin sự tha thứ của Cha. Giống như bà ấy, con muốn được tình yêu của Chúa Giêsu đụng chạm đến con, để con có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Con xin dâng ngày hôm nay của con cho Cha, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để hiệp cùng ý cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, your Son Jesus said to the woman who bathed his feet with her tears, “Your faith has saved you; go in peace!” Salvation enters the heart only when we open it to the truth of our sins. As the sinful woman of today’s Gospel, I stand at your feet. I ask you for the grace to know how to mourn my sins and to ask for forgiveness. Like her, I want to be touched by the love of Jesus so I can start a new life. I entrust this day to you through the intercession of the Blessed Virgin Mary, offering this day for the intentions of the Holy Father. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa ơi, con sẽ không từ bỏ những ước mơ Ngài đã gieo vào lòng con. Ngay cả khi có những khó khăn hay trở ngại, con nguyện sẽ cố gắng tìm ra cách đúng đắn và hữu hiệu nhất để vượt qua. Con sẽ kiên trì tiến bước theo kế hoạch Chúa đã định sẵn, để giúp con trở nên một con người vui tươi và đầy lòng yêu mến. Xin cho mỗi thử thách mà con vượt qua được đều giúp con trưởng thành hơn trong đức tin và trở nên nhân bản hơn. Chính Chúa cho con sức mạnh, nhờ Ngài và Lời của Ngài giúp con tiến bước với lòng can đảm và nhiệt thành. Con tin chắc rằng nhờ có Chúa, con có thể làm được tất cả.

WITH JESUS DURING A DAY

May I not give up, Lord, from the dreams you have planted in my heart. Even when obstacles arise, may I find the right and effective way to overcome them. May I persist in the plans that will make me a more joyful and loving person. May each challenge help me to mature in faith and as a human person. My strength comes from you, Lord, and your Word helps me to move forward with courage and enthusiasm. I believe that I can do all things through you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày hôm nay với tâm tình tạ ơn. Con lắng đọng lòng mình để nhìn lại những hoạt động mà con đã làm từ sáng. Con đã sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào? Con đã nhận ra điều gì trong mỗi hoạt động của con? Con nhìn lại những khoảnh khắc vui buồn chán nản, bình an, tĩnh lặng, bồn chồn thao thức và vui sướng. Trong những giây phút cuối ngày, cảm xúc nào đang len lỏi trong con? Con muốn ngày mai sẽ là một ngày khác mọi ngày như thế nào? Lạy Chúa, xin hãy chữa lành trái tim con, xin dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I end today in gratitude. I calmly review the activities I have done since the morning. How did I spend my time? How did I feel in each activity? I review the moments of sadness, peace, tranquility, restlessness and joy. How do I feel at the closing of this day? How did I want tomorrow to be different? Heal my heart, Lord, and set me on the right path. Our Father…

18/09 – Thứ tư tuần 24 thường niên.
“Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”.

Lời Chúa: Lc 7, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. “Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”.

Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới nữa lại khởi đầu, con tạ ơn Cha vì sự sống Cha đã thương ban cho con và những người thân yêu trong đời con. Cha ơi, xin Cha giúp con biết nói những điều tốt lành về người khác và không nói xấu một ai, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của từng người và trở nên cầu nối hoà bình cho những bất hoà tranh chấp mà con bắt gặp. Cùng với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu xin cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

As a new day begins, I thank You, Lord, for the life you have given me and for the people who are part of my life. Help me, Lord, to speak well of others and not to murmur against anyone, always seeing the best of each person and being a bridge in the midst of the quarrels I encounter. Joined to the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer you this day that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa tốt lành với con quá đỗi đến độ Ngài hằng ban cho con một cơ hội mới để bắt đầu lại! Ngay bây giờ, chính lúc này đây là giờ phút quan trọng nhất để con đưa ra quyết định và bước tiếp. Con nên nhận định lại đời mình, suy ngẫm lại các hành động của con, và bắt đầu bước đi trên con đường ngay thẳng. Xin Chúa ban ơn để con được quyết đoán hơn trong lựa chọn, chân thật với giáo huấn của Chúa và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Nguyện xin Chúa giúp con lưu tâm để ý các hành động của mình mà làm mọi sự cho vinh danh Chúa hơn.

WITH JESUS DURING A DAY

God is so good to me that He always gives me a new opportunity to start over! Now is the most important time to make my decisions and move on. I should analyze my life, rethink my actions, and begin walking in the right way. I ask for the grace to be more assertive in my choices, consistent with God’s teachings and persevering in my goals. May God help me focus on my actions that I may do all things for his glory.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đã kết thúc, con nghĩ về bao ơn lành con đã được nhận, và nhớ lại những điều đã diễn ra trong ngày hôm nay. Con đã sử dụng các tài năng và ân ban của mình như thế nào? Con có quảng đại với người khác không? Con có mang đến cho người khác những gì họ cần không? Xin giúp con Chúa ơi, để con nên quảng đại trong mọi sự, nhận ra rằng: Mọi thứ đều là món quà đến từ Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I think about any special graces I have received. I remember the things that were part of my day today. How well did I use the gifts and talents I was given? Was I generous with others? Did I give up the use of things to others who needed it? Help me, Lord, to be generous with everything, recognizing that everything is a gift from you. Our Father…

17/09 – Thứ ba tuần 24 thường niên.
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người.

Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới bắt đầu, lòng con vang lên lời tri ân cảm tạ vì tình yêu vô ngần Cha luôn dành cho con, ôi Cha rất yêu dấu của con! Qua việc làm cho con trai bà goá thành Na-in sống lại, Đức Giêsu đã tỏ lộ quyền năng của Ngài, quyền năng mang lại sự sống và niềm hân hoan cho con người. Cha ơi, xin thương dạy con cách mở rộng tim mình để được đầy tràn sự sống của Tin Mừng. Con nguyện dâng lên Cha trọn ngày hôm nay của con để hiệp cùng ý chỉ của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I thank you, Lord, for your love for me. By resurrecting the son of the widow of Nain, Jesus shows his power, giving to others life and joy. Teach me, Lord, how to open my heart to be filled with the life of the Gospel. I offer this day for the intentions of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thật dễ dàng để yêu mến thông điệp của Tin Mừng khi thông điệp ấy cũng giống với các phán định của con. Nhưng Tin Mừng lại khắt khe biết mấy khi con phải đối diện với tội lỗi của chính mình, hoặc sự phản kháng của con trước lời dạy của Chúa Kitô. Xin cho con biết mở lòng với Chúa Thánh Thần và để Lời Chúa biến đổi con người con. Ước gì con chẳng còn ngại ngần chi mà biết thay đổi cuộc sống mình để thực thi Ý Chúa theo sự thật.

WITH JESUS DURING A DAY

It is very easy to love the message of the Gospel when it is in sync with my convictions. But how harsh is the Gospel when it confronts me and lays before me my sin or my resistance to act the way Christ teaches. May I open myself to the Holy Spirit and let myself be transformed by the Word! May I not hesitate to change my life to do the will of the Lord according to the truth.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con tìm đến một nơi thanh vắng và dành vài phút để hồi tâm nhìn lại những gì đã diễn ra hôm nay. Những cảm xúc nào đã trỗi lên trong con? Chúng để lại dấu vết gì trong tim con? Con xin dành chút thời gian để kể cho Chúa nghe về những người con gặp gỡ hôm nay, và rồi thinh lặng để nghe Chúa nói với con về họ. Chúa ơi, ngày mai, xin giúp con thi hành ý Chúa ngay cả khi đó là điều thật khó khăn đi chăng nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I look for a quiet place to end this day. I take a few moments to review what has happened today. What feelings did I feel? What did they leave in my heart? I take some time to talk to God about my encounters and listen to what he has to say about them. Lord, help me tomorrow to do your will, even when it is difficult. Our Father…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/09/TDCN-17-09.jpg

16/09 – Thứ hai tuần 24 thường niên – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum.

Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”.

Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, hôm nay con xin Cha ban ơn để con trở nên tự tin hơn và không sợ hãi. Đôi khi thật khó để không sợ hãi trước nỗi sợ mất người thân yêu do một cơn bạo bệnh, nỗi lo mất việc hoặc không hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Xin Cha giúp con tin tưởng vào Cha hơn nữa trong những cơn thử thách ấy. Ngày sống hôm nay của con xin được dâng lên Cha như lời cầu nguyện theo ý chỉ của Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, today I ask for the grace to be more confident and not to be afraid. It is difficult at times not be afraid fear of losing a loved one, because of an unexpected serious illness, losing a job, or not meeting an important commitment. Help me to have more trust in you during these trials! I offer this day for the intentions of the Church and Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Giờ đây, khi bắt đầu giây phút cầu nguyện để tiếp tục ở lại với Chúa, con đặt mình trước Chúa, loại khỏi tâm tư mọi lo lắng và tất cả những gì làm con chia trí. Xin khoả lấp con bằng sự hiện diện đầy tình yêu và lòng thương xót của Ngài, Chúa ơi. Ước gì con để cho lòng nhân hậu của Ngài chạm đến, và luôn vui sướng được ở lại trong sự hiện diện của Ngài. Xin cho niềm hạnh phúc này trào dâng trong suốt ngày sống và toả lan cho tất cả những ai đến gặp con hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

As I meditate, I stand before the Lord and empty myself of all worries and distractions. Fill me with your merciful and loving presence, Lord. May I let you touch me with your kindness and remain happy to be in your presence. May this happiness overflow throughout my day and be reflected to all who come to me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày đã tàn, con thinh lặng vài phút trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa. Con cũng nghĩ về tất cả những người con gặp gỡ hôm nay, cả những ai cần đến con nhiều nhất. Con có mở tay đáp lại nhu cầu của họ không? Con có phục vụ người khác với tình yêu không? Hay con chỉ qua loa để xong việc thôi? Có điều gì trong đời sống con cần phải lớn lên chăng? Con quyết tâm ngày mai sẽ bác ái yêu thương với người khác hơn nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I pause in silence to spend a moment in gratitude. I also think of all the people I met today and who needed me the most. Was I able to respond to their needs? Did I serve others with love or did I work “mechanically”? What areas in my life need growth? I resolve tomorrow to be more charitable towards others. Our Father…

15/09 – Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C.
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

{Người lại phán rằng: “Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha’. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa’. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.

“Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'”.}

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=tFi4mhT8WH0

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha vì món quà Cha ban tặng cho con là sự kiên nhẫn và lòng biết chờ đợi theo ý Cha. Xin cho con hôm nay thực sự vui với niềm vui của tha nhân mà không chút ganh tỵ với họ. Xin cho con trở nên một người có trách nhiệm, và biết chăm sóc mọi sự mà Cha giao phó cho con. Con xin dâng tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

As I begin this Sunday, I thank you, Lord, for the gift of patience and knowing how to wait according to your will. Help me today to truly rejoice in the joy of others and not envy them. Help me be responsible and take care of everything you have entrusted to me. I offer you all my thoughts, words and deeds for the intention of the Holy Father for this month. Glory be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bất cứ ai đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày đều được tăng ban sức mạnh bởi Lời đó, và được Thiên Chúa ban ân sủng. Lời Chúa thực sự sống động và hữu hiệu, đi sâu vào trái tim và lan tỏa qua hành động của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành tìm hiểu Lời Chúa và không trì hoãn việc thực hành Lời Ngài. Xin cho Lời Ngài biến đổi và dưỡng nuôi con hằng ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

Whoever reads and meditates on the Word of God daily is strengthened by it and finds grace before God. The Word is living and effective, it penetrates our hearts and overflows through our actions. Lord, may I be faithful to the knowledge of your Word and not delay in putting it into practice! May it transform me and sustain me every day of my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, con dành một ít thời gian để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những ân sủng con được lãnh nhận. Hôm nay con đã gặp những ai? Con nhớ lại gương mặt của họ, cử chỉ và cả những cuộc trò chuyện với họ nữa. Những cuộc gặp đó như thế nào? Con có làm gì để giúp họ trở nên tốt hơn không? Điều gì còn lại trong tim con khi ngày sắp qua? Chúa ơi xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I spend a few moments thanking God for the graces I received. What people did I meet today? I remember their faces, their gestures, and the conversations I had with them. How were these meetings? Did I do these people any good? What is in my heart when this day is over? Help me, Lord, to listen to your Word tomorrow. Our Father…

14/09 – Thứ bảy tuần 23 thường niên – Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính.
“Con Người phải bị treo lên”.

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

13/09 – Thứ sáu tuần 23 thường niên – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?”

Lời Chúa: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì lại thêm một ngày nữa con được mời gọi để sống theo luật yêu thương của Cha.

Đạo đức giả là một căn bệnh cản trở sự lớn lên trong tâm hồn, và làm cho chúng con sống khép kín với nhau. Mặt khác, đức tính khiêm nhường lại mang chúng con gần gũi với Cha hơn. Hôm nay, xin cho con học theo đường lối khiêm nhường. Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện cho các nhà khoa học, chính trị gia và các nhà kinh tế để họ biết hợp tác cùng nhau bảo vệ biển cả và đại dương. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for one another day when I am called to live according to the law of your love. Hypocrisy is a disease that hinders spiritual growth and makes us closed off to one another. On the contrary, humility is a serene companion that helps us come closer to God. May I learn the pathway of humility today. I offer my day that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tình yêu phủ lấp mọi đớn đau, khổ sở, bởi tình yêu ôm ấp tất cả mọi cảm giác của con, thắp sáng lên cho đời sống của con, và làm cho tim con vui mừng. Nhân vì những điều ấy, mà con ngước trông lên thập giá Chúa và dâng lời tạ ơn, vì tình yêu nhưng không Ngài dành cho con. Con biết ơn từng người đã dạy con biết yêu và cảm thấy được yêu. Xin cho tình yêu Chúa thỏa lấp và tràn ngập trong con, để con có thể biểu lộ tình yêu ấy đến cho mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

Love transcends all suffering and pain, for it encompasses all my senses, enlightens my life, and gives joy to my heart. For this very reason, I look to the cross of Jesus and thank you, Lord, for your unconditional love for me. I thank every person I know who helps me love and feel loved. May the love of the Lord fill me and overflow in me so that I may reflect God’s love to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con trầm tĩnh lại suy nghĩ của mình. Con tạ ơn Chúa vì ngày sống hôm nay. Giờ đây con hồi tâm nhìn lại mọi việc đã qua. Khoảnh khắc nào quan trọng nhất trong ngày? Vì sao vậy? Con nhớ lại những cung bậc cảm xúc và suy nghĩ của những khoảnh khắc ấy. Con ghi lại mọi sự mình nhận ra được, và giải quyết để trở nên con người tốt hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my thoughts at the end of this day. Thank you Lord for this day. I now review what has passed. What was the most important moment of today? Why? I bring to the present those feelings, emotions and thoughts of that particular moment. I take note of everything I discover and resolve to be a better person tomorrow. Our Father…

12/09 – Thứ năm tuần 23 thường niên.
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🎏CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì ngày mới hôm nay và vì vẻ đẹp tuyệt diệu của tạo vật. Thưa Cha, sống theo Tin Mừng thỉnh thoảng cũng có những thử thách, nhất là khi con phải cố gắng yêu thương kẻ thù của mình, thực sự là một việc khó khăn để thi hành. Nguyện xin Cha ban cho con một trái tim biết tha thứ, không mong muốn điều bất hạnh cho một ai, và luôn tin rằng sự hoán cải là điều có thể thực hiện được. Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện cho việc bảo vệ biển cả và đại dương, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng xuyên suốt tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, thank you for this day and for the beauty of creation! It is often difficult to live the Gospel, especially when trying to love our enemies. It is a difficult call to fulfill! I ask you, Lord, for the grace to have a forgiving heart and not wish evil on anyone, believing that conversion is always possible. I offer this day for the protection of the seas and oceans, as Pope Francis asks us during this month. Glory Be…
— ∞ + ∞ —
💕CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con cố gắng đọc Lời Chúa mỗi ngày, và dành ra vài phút để suy ngẫm, lưu giữ những Lời ấy trong lòng. Nếu con cố gắng thực hành việc này vào lúc sáng sớm ngay khi con vừa thức dậy, thì ngày sống của con sẽ trở nên tốt hơn, vì Lời Chúa sẽ soi sáng cả ngày hôm đó và cả những việc làm của con nữa. Nếu con để cho Lời Chúa đụng chạm đến bản thân mình, thì bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn con.

WITH JESUS DURING A DAY
I strive to read the word of God every day and take a few minutes to meditate on it, dwell on it and keep it in my heart. If I can do this early in the morning when I get up, my day will be better, because it will brighten my whole day and my actions. If I let myself be touched by the Word of God, peace can finally enter my soul.
— ∞ + ∞ —
🎆CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày sống hôm nay, con dừng lại một chút để làm phút hồi tâm. Con biết ơn thật nhiều vì điều gì? Con muốn dâng gì lên cho Chúa? Ngay lúc này con cần điều gì nhất? Con lưu tâm đến mọi suy nghĩ, những điều con đã học, ân sủng mà con được lãnh nhận, hay một việc giúp đỡ mà con đã làm cho anh em con. Con tạ ơn Chúa, vì những người đã giúp đỡ con khi con cần, và xin dâng lời cầu nguyện cho họ. Con trông mong một ngày mới lại đến để con được phụng sự Chúa hết lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I pause to review what transpired. What am I most thankful for? What do I want to offer to God? What do I need most right now? I take note of my thoughts, things I learned, a favor I received, or help I could give. Thank you, Lord, for the people who helped me when I needed it and I pray to God for them. I look forward to a new day to serve God with all my heart! Our Father…

11/09 – Thứ tư tuần 23 thường niên.
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

🌸CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay! Xin Cha giúp con chỉ mong muốn những điều mang con đến gần Ngài hơn, đặc biệt là trong những hoạt động cụ thể thường ngày. Xin cho con nhớ rằng danh lợi của bản thân sẽ khiến con rời xa tình yêu của Cha, nhưng sự khiêm nhường sẽ mang con trở về bên Ngài. Xin dạy con biến đổi những khó khăn và giới hạn của hôm nay trở nên niềm vui tinh thần, chỉ bằng những điều nhỏ bé, con sẽ được thưởng công trong cuộc sống vĩnh cửu. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, I thank you for this day! Help me to want only what brings me closer to you, especially in the concrete activities of everyday life. May I remember how personal glory will turn me away from your love, but humility will bring me back to you. Teach me to transform the limitations and difficulties of today into inner joy, for only by being small will I be rewarded in eternal life. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Glory be…
— ∞ + ∞ —
🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lời Chúa là ánh sáng, nguồn an ủi cho tâm hồn và niềm hân hoan trong trái tim con. Tuy vậy, Lời Chúa cũng gặp trở ngại khi đưa con ra khỏi vùng an toàn của mình và hành động để thực hiện những lời dạy của Chúa. Bao nhiêu lần con luyện tập trong cuộc sống hằng ngày những điều con đọc hay suy ngẫm? Lạy Chúa, xin thứ tha và giúp con để bản thân con được đánh động bởi Lời Chúa, và biết hành động nhiều hơn nữa theo thánh ý Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY
God’s Word is light, a comfort to the soul and joy in my heart. However, God’s Word must also trouble me to the point of taking me out of my comfort zone and into action to fulfill the Lord’s teachings. How often do I practice in my daily life what I read or meditate on? Forgive me, Lord. Help me to let myself be disturbed by your Word and thus act more and more according to your holy will.
— ∞ + ∞ —
🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con cảm tạ Chúa khi ngày sắp tàn và dành chút thời gian hồi tâm về ngày hôm nay. Một ngày đã qua của con như thế nào? Con cảm tạ vì những lần con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Ngay lúc này, con nhìn lại những khó khăn trong ngày. Những suy nghĩ nào xuất hiện trong những thời khắc đó? Những cảm giác nào con đã trải qua? Lạy Chúa, xin giúp con để con không bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ xấu và từ bỏ những mục tiêu tốt đẹp. Con quyết tâm thực hành những điều con rao giảng vào ngày mai! Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Thank you, Lord, for another day that ends. I take a moment to review my day. How was my day? Thank you for those times when I felt your presence. Now I look at the difficulties of the day. What thoughts came up on these occasions? What feelings did I experience? Help me, Lord, that I will not be led by dark thoughts and abandon my good purposes. I resolve to practice what I preach tomorrow! Our Father…