01/09 – Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C.
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì khởi sự của một tháng mới, một cơ hội nữa để con làm mới lại cuộc sống mình. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc bảo vệ các tạo vật hôm nay, xin Cha thương giúp, để con không ích kỉ chỉ biết nghĩ cho chính mình mà chẳng mảy may suy xét đến thế hệ mai sau sẽ thừa hưởng hành tinh mà chúng con để lại này như thế nào. Xin giúp con có sự “cải hoá sinh thái” đích thực, một sự thay đổi về thái độ, nhận thức và lối sống để chăm sóc và bảo vệ môi sinh. Con xin dâng lên, hiệp cùng với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này để cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for the beginning of a new month, for another opportunity to renew my life in you. On this World Day of Prayer for the Care of Creation, help me, Lord, not to be selfish, thinking only of my personal well being and not considering how the next generation will inherit the planet we leave them. Help me to have a true ecological conversion. I offer this prayer by joining it with the Pope’s intention for this month that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp con biết thực hành và rao truyền lời Chúa. Trước hết là bằng cách học hỏi lời Chúa qua việc đọc và suy ngẫm. Sau đó thực hành những điều ấy trong đời sống căn bản thường ngày, cho dù con phải trả giá bằng nhiều hy sinh. Và rồi con có thể loan báo Tin Mừng nơi cộng đồng con đang sống trong bất kì hoàn cảnh nào. Con vui mừng sống theo lời Chúa và thực hành những điều Chúa muốn nơi con.

WITH JESUS DURING A DAY

Help me, Lord, to know, practice and proclaim the word of God. First of all by knowing it through reading and meditation. Then practicing it on a daily basis, even if it costs me many sacrifices. After that, may I announce the Gospel in my local community in all situations. I rejoice in living God’s word and doing what he desires.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, vào cuối ngày, con tạ ơn Ngài. Trong suốt ngày hôm nay, Chúa đã gõ cửa trái tim con bằng những chi tiết rất nhỏ. Con có nhận ra sự hiện diện của Ngài chăng? Con đã đáp lời Chúa như thế nào? Con biết ơn vì điều gì? Đâu là những việc con cần thay đổi để thăng tiến hơn? Xin cho con học được nhiều điều từ những trải nghiệm của bản thân, và mở cửa trái tim đón rước Chúa vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give thanks to you, Lord, as this day ends. Throughout the day you knocked on the door of my heart even in the small details. Did I recognize the your presence? How did I answer you? What I am thankful for? Was there anything I needed to improve? May I learn from my experience and open my heart to you tomorrow. Our Father…

31/08 – Thứ bảy tuần 21 thường niên.
“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Lời Chúa: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi.

Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn và cảm mến vô biên vì những món quà Cha ban tặng. Xin dạy con biết gia tăng những ân sủng ấy qua việc phục vụ tha nhân. Đừng để con bị lừa gạt bởi những nỗi sợ làm con chùn bước, những sự kiêu căng sẽ đầu độc con, hay những sự ích kỉ sẽ làm mù lòa đôi mắt con! Xin hãy dạy con sống với tâm tình biết ơn và bớt đi thói ích kỉ. Con xin dâng lên Cha những khó khăn trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin this day by acknowledging and thanking God for the gifts he has given me. Help me to multiply my gifts in the service of others. Do not let me be deceived by the fear that paralyzes me, by the pride that poisons me or by the selfishness that blinds me! Teach me to live more grateful and less centered on myself. I offer the difficulties of this day for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nhiều Giáo lý viên đang phục vụ tại nhà thờ, họ đem Lời Chúa vào trái tim của các em thiếu nhi, các bạn giới trẻ và cả người lớn nữa. Có thể họ không thấy được những trái ngọt sẽ mọc lên, nhưng chắc chắn khi gieo mầm tốt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, đó chính là thời gian, trí hiểu, ý lực, và đức tin để phụng sự Chúa trong niềm hân hoan.
Con xin nhớ đến những người giáo lý viên trong lời cầu nguyện, nhớ đến họ như là những người đã gieo hạt giống tình yêu của Thiên Chúa giữa đời sống thường ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

Many catechists are in service in the Church, casting the Word of God into the hearts of children, youth and adults. They may not ever see the fruits that will sprout, but the surety of sowing good seed is the great reward of having the time, knowledge, will, and faith to serve the Lord with joy. I remember all catechists in my prayer intentions, remembering those who once sowed the love of God in my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con tập trung vào từng hơi thở và nguyện cầu Chúa nhìn ngắm con trong khoảnh khắc này. Con chậm rãi nhìn lại ngày sống, từng bước một. Chúa đã sống trong con và muốn liên kết với tha nhân qua chính bản thân con. Con đã trao tặng cho tha nhân như chính Chúa Giêsu đã trao tặng cho con chưa? Con phải ở lại trong tình yêu của Chúa. Con có thể làm gì để thăng tiến hơn trong ngày mai? Chúa ơi xin giúp con, để con trở nên rộng lượng đối với những người con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I concentrate on my breath and ask God to watch over me at this moment. I look over my day, step by step. God is in me and wants to reach others through me. Did I give to others as Jesus gave to me? I must remain in the love of Jesus. What can I do differently tomorrow? Help me, Lord, to be generous in all my encounters. Our Father…

30/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên.
“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

29/08 – Thứ Năm tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

Lời Chúa: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khi ngày vừa ló rạng, con tạ ơn Cha vì đã ban cho Hội Thánh một nhân chứng tử đạo vì tình yêu là thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng con mừng lễ hôm nay. Thật tuyệt biết bao khi con có thể lắng nghe và học hỏi những tấm gương về đời sống đạo và đức tin, những người giúp con lột bỏ những định kiến của mình và nhìn mọi việc ở nhiều khía cạnh khác nhau, xin giúp con nhận ra sự khôn ngoan của người khác. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, I thank you, Lord, for the witness of St. John the Baptist, whose martyrdom we celebrate today. It is good to be able to hear and learn from people who are an example of life and faith for me, who help me to see things differently and get me out of my prejudices. Help me to be attentive to the wisdom of others. I offer this day, for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nài xin Chúa ban cho ơn nói những điều khôn ngoan trong những tình huống khó xử. Có những khi con thực sự muốn giúp đỡ, nhưng con cảm thấy mình không thể làm được chỉ bởi con không nói được những lời cứng rắn. Khi con không thể làm gì hơn để thay đổi mọi việc, con chỉ biết giữ thinh lặng và cầu nguyện, tin tưởng rằng mọi chuyện đang nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Con luôn tin rằng Chúa sẽ khơi lên trong con những lời nói thực sự cần thiết khi biến cố xảy đến.

WITH JESUS DURING A DAY

I ask God for the grace to speak words of wisdom in difficult situations. There are situations in which I would like to help, but I feel incapable because of my inability to speak eloquently. When I can do nothing to change something, I return to silence and pray, trusting that everything is in the hands of God. I will trust that he will provide the words that are most needed.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày lại gần qua, vẫn giữ trong tâm sự thinh lặng, con cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập của con tim và hơi thở của mình. Cuộc sống Ngài ban tặng con hôm nay được gom góp bởi từng cảm xúc rất nhỏ bé đó. Liệu rằng con có nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi những rung cảm đó không? Con có dành thời gian để cảm nhận những chi tiết rất nhỏ bé của tình yêu? Chúa ơi, con tạ ơn Ngài, vì cuộc sống của con, và những khoảnh khắc của tình yêu, tuy chóng qua nhưng đã cho con cảm nghiệm nhiều điều. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I remain inwardly silent, becoming aware of the beating of my heart and of my breathing. The life that God gave me today was supported by these little impulses. Do I recognize God’s love in the little things of the day? Do I spend time in the little details of love? Thank you, Lord, for my life and the little moments of love I experienced today. Our Father…

28/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”.

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin dâng lời cảm tạ vì Cha đã ban cho con món quà ân sủng là một ngày mới nữa. Hôm nay, xin Cha giúp con biến đổi và lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu tha nhân chân thật. Ước gì lời nói và hành động của con biểu lộ tình yêu của Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for giving me the grace of another day! Today, help me to work on my heart and to flood it with genuine affection towards others. May my words and actions show forth the love of God. I offer you my day, through the intercession of Mary, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu đã vượt qua sự chết. Thất bại ê chề của Người trên thập giá cho chúng ta thấy rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được!

Vì thế, khi mọi thứ trở nên không suôn sẻ, khi thập giá dường như quá nặng, con phó thác và trông cậy Chúa, vì biết rằng Ngài luôn ở bên con. Ý chí của con phải mạnh mẽ hơn nỗi sợ thất bại. Đi từng bước một với Chúa ở cạnh bên là điều sẽ giữ cho con tiến về phía trước và vượt qua mọi khó khăn thử thách.

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus overcame death. His apparent failure on the cross has shown us that nothing is impossible with God! So it is with me, when everything is not well, when “the cross is heavy,” I entrust to the Lord my will and my hope, for I know that he is with me. My willpower must always be greater than the fear of failure. Walking one step at a time with God at my side is what will keep me going and overcome challenges.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối của ngày sống, con dành ít phút để nhìn lại những gì con đã trải nghiệm hôm nay. Con tạ ơn vì những điều đẹp đẽ đã đến với con. Con tạ ơn và giữ trong tim những trải nghiệm giúp con lớn lên. Con xin dâng tất cả những điều con đã trải qua, và xin Chúa giúp cho lòng con tràn đầy lòng biết ơn vào ngày mai đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I take a few moments to go through what I have experienced today. I’m thankful for the beautiful things that have happened to me. I thank and hold in my heart the experiences that have helped me grow. I offer everything that I have experienced and I resolve to begin the tomorrow full of gratitude. Our Father…

27/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì món quà đức tin, điều vẫn luôn khuyến khích con đi trên con đường của Chúa ngay cả giữa lúc khó khăn ngặt nghèo. Cha ơi, xin Cha ban ơn để con có thể sống chân thật và thẳng thắn, không đòi hỏi người khác những điều mà con chẳng tuân giữ trong tim mình. Xin giúp con thêm kiên định trong khát khao không ngừng biến đổi trái tim mình. Con cũng xin dâng ngày hôm nay cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, xin cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.” Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for the gift of faith, which always encourages me to continue on the path even in the midst of difficulties. Give me, Lord, the grace to be authentic and consistent, not demanding from others that which I do not live in my heart. Help me to be more determined in my desire for ongoing conversion of heart. I offer this day for the intention of Pope Francis, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bước trên con đường vâng theo tiếng gọi của người Ki-tô hữu là vung chèo ngược thuỷ triều, là bơi ngược với dòng chảy cuộc sống. Nhưng con đường này dẫn ta đến với niềm vui đích thực và cho ta cảm nghiệm về sự trung tín của Thiên Chúa.

Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đã thương chọn gọi con sống Tin Mừng và bước theo con đường của Ngài!

WITH JESUS DURING A DAY

To follow the path of the Christian vocation is to paddle against the tide, and swim against the current of life. Yet, this path leads to true joy and allows us to experience the faithfulness of God. Thank you, Lord, for calling me to live your Gospel, and to follow your path!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, giờ đây con xin xét lại ngày qua. Hôm nay, con đã bước đi cùng ai? Con có giúp đỡ những ai cần đến con không? Con đã nói lời cảm ơn với những người con cần phải cảm ơn chưa? Cảm xúc nào đã dấy lên trong tim con? Con tóm tắt lại những gì đã diễn ra trong ngày bằng một từ hoặc một cụm từ.

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với Ngài trong ngày hôm sau. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I dwell upon the day that has passed. Who did I walk with today? Did I help those who needed me? Were there people I needed to thank? What feelings arose in my heart? I note a word or short phrase to summarize today’s events. Help me, Lord, to be faithful to you for another day. Our Father…

26/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”.

Lời Chúa: Mt 23, 13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì những cơ hội con được làm những điều tử tế trong ngày mới này. Xin Cha ban cho con ân sủng để mang lại hòa giải cho các mối tương quan của con, biết xây dựng nhịp cầu nối kết mà không phải chia rẽ. Xin cho con có được sự sáng suốt, thành thật và ngay thẳng, như dấu chỉ tình yêu của Cha cho người khác. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.”. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give you thanks, Lord, for this day and for the opportunity to perform good deeds. Give me the grace, Lord, to bring reconciliation in my relationships, building bridges and not dividing. May I be transparent, true and upright, as a sign of your love for others. I offer this day that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ơn gọi của chúng ta là yêu thương!

Lạy Chúa, xin cho con biết vui với thành công của người khác và chung chia niềm vui ấy với họ. Xin cho tình yêu của Thiên Chúa cư ngụ trong con, và dẫn dắt con đi trên con đường nên thánh, dạy con biết đối xử với người khác bằng lòng tử tế và sự tôn trọng.

WITH JESUS DURING A DAY

Our vocation is to love! Help me, Lord, to be happy with the success of other people and to rejoice with them. May the love of God dwell within me and guide me to walk in holiness, treating others with respect and kindness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng lòng lại vào giây phút cuối ngày. Con cảm thấy thế nào? Con đã bắt đầu ngày mới ra sao? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào trong ngày hôm nay? Con nhận ra những biến cố làm thay đổi cảm xúc, và con lưu lại những gì con khám phá ra được. Con nhắc nhớ bản thân rằng để lớn lên trong đời sống nội tâm, con cần nhìn lại các biến cố trong đời sống và những gì chúng tác động lên con. Con phó dâng mọi nỗi lo âu trong tay Chúa mỗi khi con chìm vào giấc ngủ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart and thoughts at the end of this day. How do I feel? How did I start the day? Have there been changes in my mood throughout the day? I recognize the events that brought about these changes. I take note of what I discovered. I must remind myself that to grow in the interior life it is necessary to meditate on the events in my life and how they affected me. I place all my worries to God as I fall asleep. Our Father…

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/08/TDCN-26-08.jpg

23/08 – Thứ Sáu tuần 20 thường niên.
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

22/08 – Thứ Năm tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

💗CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💗

Lạy Cha nhân từ, trong ngày chúng con tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng hôm nay, con tạ ơn Cha, vì sự chở che của Mẹ. Cha ơi, xin ban tặng cho con Thần Khí của Cha, để con luôn biết thưa “Xin Vâng” theo thánh ý Cha trong từng phút giây của đời con. Con xin dâng ngày sống hôm nay, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cầu nguyện cho tất cả các gia đình trên thế giới theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Kính Mừng Maria…

💓WITH JESUS IN THE MORNING💓

Gracious Father, on this day when we celebrate the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven, I give you thanks for her maternal protection. Give me, Lord, the gift of the Spirit, so that I may know how, at every moment, to say “Yes” to your will. I offer this day, through the intercession of Mary, for all the families of the world, joining the prayer intention of Pope Francis. Hail Mary…

— ∞ + ∞ —

💖CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💖

Cùng đi với Thiên Chúa là một sự đòi hỏi khắt khe nhưng tự do bởi vì ta không còn bị cầm buộc bởi những đòi hỏi của thế gian. Khi ta phó thác cuộc đời, ước mơ và ý muốn của mình cho Thiên Chúa, chính Ngài sẽ chăm sóc, giúp ta hoàn thành những gì là tốt đẹp và quan trọng nhất đối với ta. Việc của ta là cố gắng siêng năng, lên kế hoạch cho từng bước đi của mình và làm mọi việc bao có thể để hoàn thành nó. Với ân sủng dồi dào của Thiên Chúa, tất cả những khao khát trong lòng ta đều có thể thực hiện được.

💝WITH JESUS DURING A DAY💝

Walking with Christ is demanding, but liberating, for I am no longer hostage to the demands of world. When I entrust my life, my dreams and my wills to the Lord, he takes care of helping me to accomplish what is most beautiful and important to me. I try to be diligent, plan my steps and do what I can to accomplish it. With his grace, which is abundant, it makes possible all that is within my heart.

— ∞ + ∞ —

💕CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💕

Vào thời khắc cuối ngày, con thu nhặt lại những kinh nghiệm mà con đã trải qua và cảm tạ Chúa vì những ân huệ đặc biệt mà con nhận được trong ngày hôm nay. Chúa đã ban cho con những cơ hội nào trong công việc, trong gia đình cũng như bạn bè hay ở nơi cộng đoàn của con? Con đã đáp lời Ngài như thế nào? Con có trung tín trong việc mang lại tình yêu đến tất cả những việc con đã làm hay chưa? Chúa ơi, xin giúp con được sống với lòng biết ơn trọn vẹn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

💞WITH JESUS IN THE NIGHT💞

At the end of this day, I gather what I have experienced and thank you, Lord, for some special grace I received. What opportunity did God offer me at work, in family, in friends, or in community? How did I respond? Have I been faithful in bringing love to all that I do? Help me, Lord, to live in complete gratitude. Our Father…