28/03 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay.
“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?”

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?”

Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa Giê-su, trong buổi sáng hôm nay, con suy ngẫm về những người vệ binh được nhắc đến trong Tin Mừng, những kẻ được sai đi để bắt giữ Ngài: “các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 45-46) Đoạn Tin Mừng này gợi lên trong con một ý niệm về niềm vui và quyền năng phát xuất từ Thiên Chúa. Như họ, con muốn được đánh động qua Lời của Chúa, và con đường mà Ngài mở ra cho con. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng bản thân con trong sự tín thác nơi Chúa. Hôm nay, con muốn được sống niềm hy vọng, và để con luôn sẵn sàng thực thi ý Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord Jesus, this morning I contemplate the guards of the Gospel who had been sent to arrest you: “The guards returned to the high priests and the Pharisees, who asked them: ‘Why did you not bring him?’” The guards replied: “Never has a man spoken like that!” “(John 7:45-46.) This Gospel gives me an idea of ​​the joy and authority that emanated from you. Like them, I want to marvel at your word and the paths that open up to me. With Mary, I offer myself to you in confidence. Today, I want to live in hope and make myself available for your mission. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta cùng cầu nguyện với, và cho tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc. “Lạy Mẹ của Giáo Hội, chúng con xin dâng hiện tại và tương lai của các gia đình và cộng đồng trong tay Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ và nâng đỡ họ trong sự hòa hợp giữa những người anh em, với tinh thần phục vụ người nghèo, những người tôn vinh Mẹ, ôi Nữ Vương Thiên Đàng! Mẹ Maria, xin hãy cứu giúp các tín hữu, cho đất đước Trung Quốc, chúng con cầu xin Mẹ ban ơn phước và bình an.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

We pray with and for Catholics in China: “Mother of the Church, we dedicate the present and the future of families and communities to you. Protect and support them in the reconciliation between brothers and in the service of the poor who bless your name, O Queen of Heaven! Mary, Help of Christians, for China we ask you for days of blessing and peace. Amen.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Quay lại với sự thinh lặng trong trái tim và thầm nghĩ về những điều đã xảy đến. Ngay lúc này con đang cảm thấy thế nào? Con muốn dâng lời cảm tạ vì điều gì? Con góp nhặt lại những cảm xúc trong ngày sống và khám phá những khoảnh khắc mà con đã làm với sự biết ơn, lòng nhân ái, sự tích cực, niềm vui và lòng thương xót. Những cuộc đối thoại của con đã diễn ra như thế nào? Con cảm tạ Chúa vì những lúc con được trở nên một người hòa giải. Kính mừng….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…

27/03 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.
“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”.

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, nếu mỗi thành viên của Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu sống trọn vẹn với sứ vụ của mình, thì nguồn năng lượng ấy sẽ phục vụ Vương Quốc của Cha! Con biết rằng Cha chỉ chọn những điều đơn sơ, nghèo khó để hoàn tất công trình này. Chẳng hạn như con mơ ước những điều vĩ đại, chỉ với sức mình con chẳng thể làm gì được. Nhưng cùng với Cha, trong lòng Hội Thánh, con tin mình có thể. Vì vậy con ao ước dâng trọn vẹn bản thân mình lên Cha, là Sự Thật, và là Sự Sống. Cha đã nói: “Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người.” (Ga 7,28) Con xin đặt trái tim con cạnh bên trái tim Cha. Con tín thác vào Cha, cùng với những anh chị em Công Giáo ở Trung Quốc, được mời gọi sống lòng trung thành và hiệp nhất. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, if each member of the Pope’s Worldwide Prayer Network lived his mission to the full, what energy would it be in the service of your Kingdom! I also know that you choose simple, poor means to accomplish this work; me for example! I dream of greatness, but alone I can do nothing. It is with you, in the Church, that I can act. So I want to offer myself to you, who are the Truth and the Life, you who said: “I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know.” (John 7:28.) Put my heart near your Heart. I entrust to you my Catholic brothers and sisters from China, called to live their faith in perseverance and fidelity. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy để người Công Giáo biết làm thế nào để đưa ra những lời dự đoán và mang tính xây dựng, mà họ đúc kết được từ chính đức tin của mình vào Nước Trời. Điều này đòi hỏi họ nỗ lực nói lên những lời phê bình, không phải là tương khắc nhưng mang tính xây dựng một xã hội công bằng hơn, nhân đạo hơn, tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho anh chị em Công Giáo của chúng con ở Trung Quốc những huấn lệnh hòa giải để Vương quốc của Ngài phát triển trên đất nước của họ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS DURING A DAY
“Let Catholics know how to offer this prophetic and constructive contribution which they draw from their faith in the Kingdom of God. This may also require from them the effort to speak a critical word, not in sterile opposition but in order to build a fairer, more humane society that respects the dignity of all people.” (Pope Francis) Lord, give our Catholic brothers and sisters in China words adjusted to your Gospel to make your Kingdom grow in their country. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại các hoạt động trong ngày hôm nay. Nhìn vào những điều con trải nghiệm và khám phá ra Chúa đã hoạt động nơi con như thế nào. Con biết ơn vì điều gì? Điều tốt lành nào con đã làm trong hôm nay? Những khoảnh khắc đó để lại gì trong tim con? Con có hành động với lòng quảng đại và cống hiến hết mình trong các phận sự, các cuộc gặp gỡ, và ngay cả trong các giờ nghỉ ngơi? Con suy nghĩ về những điều con mong muốn làm khác đi vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…

26/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay.
“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”.

Lời Chúa: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật.

Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian.

Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới bắt đầu. Cha ơi, cùng với Cha, hôm nay sẽ trở nên tươi đẹp. Tin Mừng hôm nay nói với con ý nghĩa của niềm tin: “Tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất”, mà không phải là đón nhận “tôn vinh lẫn nhau” (Ga 5,44) Đó là ánh mắt của Chúa, nguồn mạch của sự hiệp nhất. Không có Chúa, chúng con dễ sa vào thành kiến, đảo lộn, thoái lui, thăng trầm và hồi tưởng.
Con dâng ngày hôm nay của con lên Cha, cùng với Cha, con muốn vượt lên trên khỏi chia rẽ. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
A new day begins. With you, Lord, it will be beautiful. Today’s Gospel tells me what it means to believe: “Seek the glory that comes from God alone,” without seeking to receive “our glory from one another” (John 5:44). It is your gaze, Lord, which is the source of unity. Without you, we quickly fall into prejudices, reversals, backtracks, ups and downs and flashbacks. I offer you my day, Lord, with you today I want to overcome divisions. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Ở cấp mục vụ, cộng đồng Ki-tô giáo ở Trung Quốc được mời gọi trở nên hiệp nhất với nhau để cùng vượt qua những chia rẽ của quá khứ, điều đã và đang gây ra biết bao đau khổ trong lòng các vị chủ chăn và cả giáo dân. Xin cho mọi Ki-tô hữu, không phân biệt bất kì ai, đều có thể hành động trong hòa giải và hiệp thông.
Khi nói về diều này, chúng ta nhớ lại lời của thánh Gioan Thánh Giá từng căn dặn: “Vào lúc xế chiều, chúng ta sẽ được phán xét về tình yêu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, chúng con hiệp ý cầu nguyện cùng tất cả các anh chị em Công Giáo ở Trung Quốc.
WITH JESUS DURING A DAY
“On the pastoral level, the Catholic Community in China is called to be united, to overcome the divisions of the past that so much suffering has caused and causes in the hearts of many Pastors and faithful. May all Christians, without distinction, now make gestures of reconciliation and communion. On this subject, let us take advantage of the warning of St. John of the Cross: ‘In the twilight of life, we will be judged on love!’”(Pope Francis) Lord, we pray in communion with all our Catholic brothers and sisters in China.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạm ngưng lại các công việc còn dang dở vào cuối ngày. Con tạ ơn vì điều gì? Con muốn dâng gì lên Chúa? Con cần gì? Con lưu ý đến những gì con đã học được, một sự giúp đỡ con đã nhận được, hay con đã trao ban. Con tạ ơn Chúa vì những người đã ở cùng con trong giây phút đó, con cầu nguyện cho họ. Con sẵn sàng để sống vui vẻ một ngày mới. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…

25/03 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mừng ngày lễ Truyền Tin hôm nay: “Kính chào Maria!” Cùng với Mẹ, con xin dâng ngày sống của con, niềm vui và cả những nỗi buồn, xin cho con sẵn sàng theo Chúa như Mẹ vậy. Việc dâng mình lên Chúa có ý nghĩa gì? Xin cho con được gia nhập vào đại gia đình những người đón nhận Chúa Giê-su đến trong lòng, và rao truyền về Người cho thế giới hôm nay, cùng mang theo sứ mệnh lòng thương xót của Người. Hôm nay cùng với Giáo Hội, con hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em ở Trung Quốc, con muốn sống hiệp nhất, vượt qua rào cản của sự chia rẽ. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
WITH JESUS IN THE MORNING
Today is the feast of the Annunciation: “Hail, Mary!” With Mary, I offer the Lord my day, my joys and my sorrows and make myself available to you, like she was. What does it mean to offer myself to the Lord? May I enter into the great family of those who welcome Jesus into their hearts to give him to the world, and to carry with him his mission of compassion. Today, in the Church, I unite with my brothers and sisters in China and thinking of them, I want to live unity, overcome divisions already around me, and by extension to China. Jesus, I trust in you.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong Thoả Thuận Tạm Thời kí kết [giữa Toà Thánh] với chính quyền Trung Quốc, (…) Lần đầu tiên, Hiệp định đặt ra các yếu tố hợp tác bền vững giữa các cơ quan nhà nước và Toà Thánh, với hy vọng sẽ gửi đến cho cộng đoàn giáo dân Công Giáo những mục tử tốt lành.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin trao phó Giáo Hội Trung Quốc và cả chính quyền nước này cho Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
“The Provisional Agreement signed with the Chinese Authorities, (…) For the first time, the Agreement sets out stable elements of cooperation between the state authorities and the Apostolic See, in the hope of providing the Catholic community with good shepherds..” (Pope Francis) Jesus, we entrust to you the Church in China, and the government of this country!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con bình tâm vững trí và dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. Khẽ nhắm mắt lại và thinh lặng đôi chút. Để bản thân mình được sống ở giây phút hiện tại và nhìn sâu và trái tim nơi tất cả mọi việc đã xảy ra hôm nay: con người, nơi chốn, hoàn cảnh và những cuộc đối thoại. Điều gì động lại trong tim con? Con đã có những cảm xúc nào? Điều gì đánh động con? Con lưu tâm đến những gì con đã khám phá được và dâng lên trước nhan Chúa. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…

24/03 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay.
“Tức khắc người ấy được lành bệnh”.

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm.

Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
“Anh có muốn khỏi bệnh không?”, Chúa Giê-su đã hỏi một người đau ốm như thế (Ga 5,6) Thiên Chúa không muốn xâm nhập vào thế giới này, Ngài không đi vào thế giới của chúng ta cách hung hăng giận dữ. Ngài nhẹ nhàng gõ cửa, Ngài mời gọi chúng ta đón nhận Ngài. Ngài khơi dậy lòng khát khao của chúng ta: “Con có muốn được chữa lành không?”
Vâng Chúa ơi, con muốn dứt hẳn cơn bệnh này. Điều ấy con biết, điều ấy trấn an con, nhưng cũng chính điều ấy ngăn cản con được sống trọn vẹn và bình an. Vậy con xin phó dâng niềm hy vọng của con cho Ngài. Lạy Chúa Giê-su, xin hãy nhận lấy cuộc đời con.
WITH JESUS IN THE MORNING
“Do you want to be healed?” Jesus asked a sick man (John 5:6). The Lord does not want to break into the world; it does not come into our lives with brutal force. He knocks on the door, he invites us to receive from him. It arouses our desire: “Do you want to be healed?” Yes, Lord, I want to leave my illness, which I know, which may reassure me, but which also prevents me from being fully in life and peace. I entrust my hope to you. Jesus, receive the offering of my life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong nhiệm kì thứ 6 của mình, tôi mời mọi tất cả tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc hãy trở nên những nghệ nhân của sự hòa giải. Với lòng hăng say, hãy nhớ đến những lời lẽ luôn được hiện tại hóa của thánh Phao-lô: “Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải” (2Cr 5,18) (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, hiệp cùng các anh chị em tín hữu tại Trung Quốc, xin cho họ, và cả chúng con nữa, có thể thăng tiến trong sự hòa giải và tình hiệp nhất.
WITH JESUS DURING A DAY
“In the sixth year of my Pontificate…I invite all Chinese Catholics to become artisans of reconciliation, remembering with passion Paul’s words always renewed: ‘God has reconciled us to him through Christ and has given us the ministry of reconciliation’” (2 Corinthians 5:18). (Pope Francis) With my Catholic brothers in China, I pray Lord, that they may – and that we may all – move forward in reconciliation and unity!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Con đang cảm thấy thế nào? Con cảm tạ Chúa vì món quà cuộc sống. Con để tâm đến những điều con thích và những người đang đi cùng con. Những trở ngại cuộc sống có rèn cho con dũng khí? Con khám phá những điều giúp con tiến bước trong việc sống Tin Mừng và giúp con duy trì động lực của mình. Kính Mừng Maria…..
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…

23/03 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Lời Chúa: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”.

Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin.

Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một tuần mới đã bắt đầu trong quyền năng của Chúa Giê-su Phục Sinh. Chính Chúa là nguồn lực của sự Phục Sinh. Tháng này, Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH hướng về Giáo Hội ở Trung Quốc – nơi có quyền năng của Chúa Giê-su Phục Sinh. Tin Mừng thánh Gio-an hôm nay có liên hệ mật thiết với phép lạ thứ hai mà Chúa Giê-su đã làm. Con trai một người cận vệ của nhà vua đã được chữa lành và hồi phục sau khi chết đi sống lại, người cha của đứa trẻ đã “tin và cả nhà đều tin” (Ga 4,53) Ông ấy đã tin! Hôm nay con cũng muốn nuôi dưỡng niềm tin và lòng trung thành của mình như ông ấy. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Chúa ơi, nếu con có đi trước, xin Ngài vượt lên trước con, con muốn đi theo Ngài. Lạy trái tim Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.

WITH JESUS IN THE MORNING

The week started yesterday in the strength of the Risen Jesus. Yes, from Jesus emanates a force, that of the Resurrection. This month, the Pope’s Worldwide Prayer Network turns to the Church in China, inhabited by the strength of the risen Jesus. Today the Gospel of St. John relates his second miracle: a child, the son of a royal officer, has recovered his health; his father “believed and all his house” (John 4:53). He trusted. Throughout this day, like this man, I would like to cultivate trust and fidelity, Lord, and put my faith in you. Lord, you precede me, please pass in front, I want to follow you. Heart of Jesus, I trust in you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

ĐGH Phanxicô đã khôi phục lại hoàn toàn mối dây hiệp thông trọn vẹn với Rô-ma của bảy vị Giám Mục ở Trung Quốc, đã được phong chức mà không có ủy nhiệm thư của Tòa Thánh.

Lạy Chúa, như ĐTC đã yêu cầu, xin cho họ có thể “bày tỏ những cử chỉ cụ thể và hữu hình sự hiệp nhất với Tòa Thánh và với Giáo Hội hoàn vũ, và xin cho họ “giữ được lòng trung thành bất chấp những khó khăn”.

WITH JESUS DURING A DAY

Pope Francis reinstated in full communion with Rome seven Bishops of China, ordained without pontifical mandate. We invoke you, Lord, so that they can, as the Holy Father asks them, “express by concrete and visible gestures, the unity rediscovered with the Apostolic See and with the Churches spread throughout the world, and ‘keep them faithful despite the difficulties.’”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã kết thúc. Trong suốt hôm nay, Chúa Cha đã mời gọi trong tim con qua những chi tiết rất nhỏ, Ngài muốn con lắng nghe và theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những gì con trải nghiệm không? Con đáp trả như thế nào? Có điều gì khiến con biết ơn Ngài không? Hoàn cảnh nào con cần sự tha thứ? Con nguyện xin sự hiện diện của Chúa sẽ xoa dịu trái tim con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…

22/03 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A.
“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”.

Lời Chúa: Ga 9, 1-41

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian”.

Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn!” Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ hỏi anh: “Làm thế nào mắt anh được sáng?” Anh ta nói: “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy”. Họ lại hỏi: “Ngài ở đâu?” Anh thưa: “Tôi không biết”.

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là một tiên tri”.

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: “Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?” Cha mẹ y thưa rằng: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy”. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi”. Anh ta trả lời: “Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy”. Họ hỏi anh: “Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?” Anh thưa: “Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?” Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: “Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

Chúa Giêsu liền nói: “Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù”. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: “Thế ra chúng tôi mù cả ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói “Chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn còn”.

21/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay.
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác:

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.

Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mùa chay là khoảng thời gian hoán cải. Hình ảnh người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay là một mẫu gương cho chúng con. Ông ta đã đặt niềm tin vào Chúa khi thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Nghịch lý thay, tội lỗi chính là bước đệm để vươn tới niềm hy vọng. Vâng, Chúa đã đến mang theo sự cứu rỗi, chúng con hy vọng nơi Ngài. Cùng Với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông cầu nguyện với ý chỉ của ĐGH trong tháng này, hầu cho Giáo hội Trung Quốc có thể kiên trì trung thành với Tin mừng và phát triển trong sự hiệp nhất. Con xin hiến dâng bản thân mình để sống trong sự hiệp nhất của Ngài. Xin giúp chúng con biết mang sự hiệp nhất đến những nơi bất hòa và chia rẽ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lent is a time of conversion. The publican of the Gospel is a model for us, he has placed in you, Lord, his trust, saying: “O God, have mercy on the sinner that I am” (Luke 18:13). Paradoxically, sin is a springboard to hope. Yes, you come to give salvation, we hope in you. With Mary, I offer you this day for the intention of Pope Francis this month, so that the Church in China may persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. I offer myself to you to live from the unity that you give. Where discord grows, let us make unity. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Cùng với mẹ Maria, chúng con cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Quốc: “Lạy Đức Nữ Trinh của hy vọng, chúng con dâng lên Mẹ con đường của những người tín hữu ở Trung Quốc. Chúng con nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa của lịch sử cứu độ, của những khó khăn khổ cực và những nỗ lực, những lời cầu nguyện và sự mong mỏi của các tín hữu đang cầu xin Người. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng! Xin ghé mắt thương xem những người con cái đang ca khen danh Mẹ, xin giúp họ chịu đựng, đoàn kết, và hăng hái loan báo Tin Mừng. Xin đồng hành với họ vì một thế giới tràn đầy tình huynh đệ hơn, xin giúp họ có thể mang đến cho mọi người niềm vui của sự tha thứ. Ôi lạy Nữ Vương Thiên Đàng!” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
With Mary, we pray for Catholics in China: “Virgin of hope, we entrust to you the way of believers in the noble land of China. We ask you to present to the Lord of history the tribulations and efforts, the supplications and expectations of the faithful who pray to you, O Queen of Heaven! Watch over your children who praise your name, make them bear, united, the proclamation of the Gospel. Accompany their steps for a more fraternal world, may they bring to everyone the joy of forgiveness, O Queen of Heaven!” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lắng đọng tâm hồn và suy ngẫm về những gì đã qua. Con có đang ổn không? Con muốn dâng lời tạ ơn vì điều gì? Con thu nhặt lại những cảm xúc cuả một ngày sống, và khám phá ra những khoảnh khắc con đã hành động với lòng biết ơn, lòng nhân từ, sự tích cực, niềm vui và tình bác ái. Những cuộc trò chuyện của con diễn ra như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì những lúc con trở nên người kiến tạo hòa bình. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…

20/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay.
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cùng với Giáo Hội, chúng ta suy ngẫm về giới răn cao trọng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”(Mc 12,29-30)
Lạy Chúa, trong tình hiệp nhất với Giáo Hội tại Trung Hoa, chúng con muốn sống một tình yêu dành trọn cho Ngài ở nơi chúng con được mời gọi sống gặp gỡ với những người có quá khứ, lối suy nghĩ và những nhạy cảm khác nhau. Xin cho họ, và cả chúng con nữa, được trở nên những kiến trúc sư dựng xây tình hiệp nhất. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên người xây dựng hoà bình.
WITH JESUS IN THE MORNING
In the Church today we meditate on the great commandment: “Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength” (Mark 12:29-30). We want to live from this love for you, Lord, where we are, in communion with the Catholics in China, called to live the encounter with people who have a history, ideas, and diverse sensibilities. May they be, and may we, too, be architects of unity. Lord, make us peace workers.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Về phần tôi, tôi vẫn luôn xem đất nước Trung Quốc là một vùng đất giàu cơ hội, người dân Trung Quốc là các nghệ nhân, người bảo vệ của một di sản văn hoá cùng với sự khôn ngoan vô giá, được chắt lọc nhờ chống lại nghịch cảnh và hội nhập những sự đa dạng, điều đó không phải ngẫu nhiên, nhưng từ thời xa xưa họ đã được đón nhận Tin mừng. Như linh mục Matteo Ricci, một tu sĩ dòng Tên đã nói rất khôn ngoan: ‘Trước khi thiết lập mối quan hệ tình bạn, người ta phải quan sát, để giữ được tình bạn, người ta phải tin tưởng.’” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc sống tình bạn hữu với Chúa và với nhau.
WITH JESUS DURING A DAY
“For my part, I have always looked at China as a land rich in great opportunities and the Chinese people as craftsman and guardians of an invaluable heritage of culture and wisdom, which has been refined by resisting adversity and integrating diversities, and which, not by chance, since ancient times came into contact with the Christian message. As Fr. Matteo Ricci, a Jesuit said with great sagacity: ‘Before entering into friendship, one must observe, after having contracted it, one must trust.’” (Pope Francis) Allow, Lord, the Catholics of China to live friendship in you, and between themselves.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lúc cuối ngày, con tạm dừng mọi việc, nhìn lại những gì con đã trải qua và khám phá ra Chúa đã hoạt động trong con như thế nào. Con biết ơn vì điều gì? Con đã làm được việc tốt nào trong hôm nay? Những khoảng khắc đó để lại trong tim con điều gì? Trong các công việc, cuộc gặp gỡ và ngay cả những lúc nghỉ ngơi, con có hành động với lòng quảng đại và sự tận tình không? Con suy nghĩ về một điều con muốn thay đổi vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…