13/11 – Thứ ba tuần 32 thường niên.
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Lời Chúa: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

 • Suy niệm:

Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy tự nhận mình là đầy tớ vô dụng, không làm được gì. Không phải là Chúa không tôn trọng và coi thường công lao của chúng ta, nhưng Người chỉ thiết tha mời gọi chúng ta hãy có tinh thần khiêm tốn như Người. Khi tự nhận mình là tôi tớ và có lòng khiêm tốn thì chúng ta đang theo đúng cách Chúa đã chọn để xử sự với con người.

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho ánh sáng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mọi người trong gia đình chúng con sống khiêm tốn trong mọi công việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại của chúng con, mà thiết thực nhất là phục vụ nhau ngay trong gia đình mình.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

12/11 – Thứ hai tuần 32 thường niên – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
“Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó”.

Lời Chúa: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

 • Suy niệm:

Tha thứ là đòi hỏi của Phúc Âm nhưng lại là điều khó thực hiện. Nhiều khi ngay cả anh chị em ruột thịt trong một gia đình cũng không chấp nhận tha thứ cho nhau. Để có thể tha thứ, cần tâm niệm hai điều. Thứ nhất là chính chúng ta được Chúa tha thứ và vì thế, phải tha thứ cho người khác: “Anh em hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”. Thứ hai là bản thân chúng ta cũng có nhiều thiếu sót và người khác đã tha thứ cho chúng ta, dù họ không nói ra. Càng ý thức điều đó bao nhiêu, càng dễ tha thứ cho nhau bấy nhhiều.

 • Cầu nguyện:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho gia đình chúng con biết đón nhận những khuyết điểm và tha thứ cho nhau, để cũng được đón nhận ơn tha thứ của Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

11/11 – Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên năm B.
“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu.

Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

 • Suy Niệm:

Đức Giêsu nhìn thấy tất cả những người bỏ tiền vào thùng dâng cúng, nhưng Đức Giêsu chỉ lên tiếng về hai đồng kẽm từ cái túng thiếu của bà góa nghèo, mà đối với Đức Giêsu bà đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Về phần tôi, tôi đã bỏ gì vào thùng đó? Có phải là những việc lành phúc đức, hay những thành công vang dội… Những điều này Số đủ để tôi được cứu độ, và tôi có tự hào trước mặt Thiên Chúa về những điều này không? Như vậy, đồng kẽm của tôi thật sự là gì? Đó là sự nỗ lực hướng thượng của tôi, dù có thể vẫn còn đó những thất bại và sụp đổ. Những nỗ lực này có thể vô vọng trước mặt người đời, những lại có giá trị trước mặt Đức Giêsu đầy lòng nhân từ.

 • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đòi hỏi nơi chúng con sự chân thành và quảng đại thật sự. Xin giúp chúng con biết tích cực cộng tác để xây dựng Giấ Hội. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết hy sinh cái tôi ích kỷ, biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, để gia đình chúng con ngày càng yêu thương nhau hơn. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

10/11 – Thứ Bảy tuần 31 thường niên – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”.

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

 • Suy niệm:

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” Chúa Giê-su khẳng định như thế. Tiền bạc là phương tiện cần thiết trong đời sống. Nguy cơ là khi nó trở thành ông chủ và biến con người thành nô lệ. Người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những chuyện bất lương và phi nhân, miễn sao có tiền. Hiểu như thế, làm sao có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người môn đệ Chúa Giê-su cần có tiền bạc để lo cho bản thân và gia đình, nhưng không bao giờ biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Chỉ có Chúa mới là Chủ cuộc đời chúng ta.

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con hiểu rằng: tiền của chỉ là phương tiện cho chúng con sống và tiếng về Nước Trời. Từ đó, chúng con luôn biết sử dụng vật chất cho đúng giá trị và ý nghĩa của nó. Chúng con cũng vững tin rằng Chúa là Cha yêu thương, hằng chăm sóc đời sống của con cái, để chúng con kiên trì bước đi trong đường lối Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

09/11 – Thứ Sáu tuần 31 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”.

LỜI CHÚA: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

 • Suy niệm:

Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ vì đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự và cũng là nơi mà con người có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa. Đền thờ Lateranô là nhà thờ chính tòa Rôma có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng. Đền thờ này cũng như mọi nhà thờ giáo xứ đều là dấu chỉ hữu hình sự hiệp nhất trong Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất này mời gọi mỗi người phải biết chăm lo cho nhà thờ xứ đạo là nơi thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp qua việc cử hành Thánh lễ, cử hành các Bí tích… Như thế, mỗi người chúng ta mới thực sự là những viên đá sống động, trở thành đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Chúa sẽ ngự trong chúng ta (x. 1Cr 3,16)

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài thánh hóa để gia đình chúng con được hiệp nhất nên một và trở thành những viên đá sống động xây dựng đền thờ Nước Chúa giữa trần gian này. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

 

08/11 – Thứ Năm tuần 31 thường niên.
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

 • Suy niệm:

Người Do Thái tự hào là đạo đức nên xa tránh và khinh dể người có tội. Còn Chúa Giê-su thì nói: “Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta Đấng Thiên Chúa đi tìm tội nhân, như người mục tử đi tìm chiên lạc, như người phụ nữ quét nhà tìm đồng bạc bị mất. Thiên Chúa đi tìm tội nhân để tha thứ, chữa lành và đưa về nhà. Nếu Thiên Chúa là người cha yêu thương như thế, tại sao chúng ta còn chần chừ trong con đường tội lỗi? Nếu Thiên Chúa đi tìm kẻ có tội để chữa lành, tại sao chúng ta dám lên án và khinh dễ người khác, làm cho họ xa Chúa hơn?

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đã nhiều lần lạc xa Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi, để chúng con biết quyết tâm sửa đổi đời sống. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con luôn biết sống làm gương sáng cho nhau, giúp nhau sống tinh thần Phúc Âm, quảng đại, yêu thương nhau hết mình như Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về khi chúng con lầm lạc.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

07/11 – Thứ Tư tuần 31 thường niên.
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

 • Suy niệm:

Sống trong thời đại văn minh khoa học, trước khi làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ, cân nhắc, lên kế hoạch trước. Đối với ơn Cứu Độ và cuộc sống hạnh phúc đời đời, cũng phải suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận, giống như người chuẩn bị xây nhà và ông vua sắp sửa đem quân ra trận. Lời Chúa chỉ dạy cách thức chuẩn bị cho Nước Trời, là dám từ bỏ tất cả những gì ngăn bước chúng ta trong đời sống làm môn đệ Chúa Giê-su. Có nhiều thứ phải từ bỏ, nhưng sự từ bỏ đau đớng nhất là từ bỏ chính mình, từ bỏ con người ích kỷ, tự kiêu tự mãn, để Chúa trở nên tất cả đối với chúng ta.

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúp giúp gia đình chúng con ý thức rằng muốn vào Nước Trời phải từ bỏ tính ích kỷ cá nhân, mọi sự ham muốn thế gian để sống theo Lời Chúa.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

 

06/11 – Thứ Ba tuần 31 thường niên.
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

 • Suy niệm:

Từ câu nói bộc lộ ước mơ hạnh phúc của người cùng bàn, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn “Mở tiệc” để dạy chúng ta bài học: “Cách thức để vào Nước Trời.” Ai cũng muốn vào dự tiệc Nước Trời, nhưng lại không muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Người ta đưa ra nhiều lý do để biện minh cho mình, nào là phải xem đất xem nhà, nào là phải đi thử xe mới mua, nào là mới lấy vợ, còn đang ở tuần trăng mật. Lý do nào đi nữa thì cũng quy về điều này: Nước Trời không quan trọng bằng tiền bạc, địa vị, sự hưởng thụ của cuộc đời này. Còn tôi thì sao? Tôi có thật sự tha thiết dự tiệc Nước Trời không? Nếu có tôi đã đáp lại lời mời gọi của Chúa ra sao?

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Bữa Tiệc Nước Trời chính là cuộc sống hạnh phúc đời đời mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con. Xin giúp gia đình chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết đón nhận Thánh Ý Chúa gửi đến cho gia đình chúng con trong mọi biến cố vui buồn, để chúng con nhận được hạnh phúc đời đời.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày

05/11 – Thứ Hai tuần 31 thường niên.
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”.

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

 • Suy niệm:

Chắc không ai ở đời lại làm như Chúa Giêsu khuyên dạy. Tổ chức tiệc mà lại mời người đui mù què quặt thì lấy đâu ra tiền trả nợ! Chúa Giêsu muốn đề cao tình yêu cho đi mà không tính toán. Thiên Chúa yêu thương con người và chỉ mong cho họ hạnh phúc, chứ không mong đợi họ trả lại điều gì. Cha mẹ thương con cũng bằng tình thương không tính toán sẵn sàng hi sinh để con cái được hạnh phúc. Mẹ Têrêsa Cancutta phục vụ người nghèo bằng tình yêu không tính toán. Nhiều anh chị em Kitô hữu đang phục vụ các bệnh nhân cũng bằng một tình yêu không tính toán. Đó là dấu chứng của tình yêu đích thực, cũng là dấu chỉ của Nước Trời.

 • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con con là những người nghèo được Chúa yêu thương uà cứu độ. Xin giúp gia đình chúng co biết theo gương Chúa để yêu thương và giúp đỡ những người nghèo xung quanh như Chúa đã yêu thương chúng con.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày