Gương Thánh

  • Tất cả
img

Cha Thánh Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30-01-1860 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức. ...

img

Thánh GIOAN ĐOÀN VIẾT ĐẠT Linh mục (1765 – 1798) Ngày tử đạo: 28 tháng 10 “Cha có lánh được thì cũng hại cho cả làng.” Thánh Gioan Đoàn Viết ...

img

Thánh GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ Chưởng vệ (1825 – 1860) Ngày tử đạo: 24 tháng 10 “Thà chịu chết còn hơn chối đạo” Thánh Giuse Lê Đăng Thị sinh năm ...

img

Thánh PHAOLÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG Quan thị vệ (1773 – 1833) Ngày tử đạo: 23 tháng 10 “Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin ...

img

Thánh FRANCOIS ISIDORE GAGELIN – KÍNH Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 – 1833) Ngày tử đạo: 17 tháng 10 “Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là ...

img

Thánh PHÊRÔ LÊ TÙY Linh mục (1773-1833) Ngày tử đạo: 11 tháng 10 “Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa!” Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một ...

img

Thánh PHANXICÔ NGUYỄN VĂN TRUNG Cai đội (1825 – 1858) Ngày tử đạo: 6 tháng 10 “Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương ...

img

Thánh EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU Linh mục (1756 – 1798) Ngày tử đạo: 17 tháng 09 Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Sinh năm 1756 tại Thợ Ðức, Phú Xuân, Huế, Linh ...

img

Thánh Phêrô NGUYỄN VĂN TỰ Linh mục (1976 – 1838) Ngày tử đạo: 05 tháng 09 Phêrô Nguyễn Văn Tự, Sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi Chu, Linh mục ...

img

Thánh Giuse HOÀNG LƯƠNG CẢNH Trùm họ & Lương y (1763 – 1838) Ngày tử đạo: 04 tháng 09 Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc ...

img

Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN Thầy giảng (1775 – 1838) Ngày tử đạo: 04 tháng 7 Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ...

img

Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm , Sinh năm 1761 tại Ân Ðô, Quảng Trị, Linh mục, bị xử giảo ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân ...