Hội Đồng Mục Vụ – Nhiệm kỳ 2020-2024

Ban Thường Vụ:

Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
 • Ngày sinh: 25/09/1970
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 27B Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1
 • Trình Độ: Cao Học
 • Nghề Nghiệp: Luật Sư
 • Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ

Martinô Nguyễn Mạnh Lâm

Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐMV
 • Ngày sinh: 31/03/1977
 • Nơi sinh: Tp.HCM
 • Địa chỉ: 258 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1
 • Trình độ: 12/12
 • Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh
 • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐMV Giáo xứ

Phanxicô Xaviê Mai Tấn Phúc

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐMV Giáo xứ
 • Ngày sinh: 26/06/1966
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 47/88 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
 • Trình độ: Đại Học
 • Nghề nghiệp: Nha sĩ
 • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐMV Giáo xứ

Vincentê Vũ Đình Lộc

Thư ký HĐMV
 • Ngày sinh: -
 • Nơi sinh: -
 • Địa chỉ: -
 • Trình độ: -
 • Nghề nghiệp: -
 • Chức vụ: Thư ký HĐMV Giáo xứ

Gioan Baotixita Lê Đức Thái

Thủ quỹ HĐMV
 • Ngày sinh: -
 • Nơi sinh: -
 • Địa chỉ: -
 • Trình độ: -
 • Nghề nghiệp: ...