Đứng về phía Chúa

11/05 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con.

Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con.

Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra.

Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Suy niệm: Là con người hữu hạn cầu xin cho những nhu cầu chính đáng của mình không có gì sai: xin cho mình, cho gia đình được bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc, cho công ăn việc làm phát đạt, cho việc học hành thành công… Có nhiều điều cần, nên cũng có nhiều điều phải cầu xin. Theo tính tự nhiên, người ta có xu hướng cầu xin những nhu cầu vật chất và ở đời này; và người ta thường kiểm chứng việc đáp trả của Thiên Chúa qua việc họ được như ý hay không. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc bảo chúng ta hãy cầu xin nhân danh Ngài, nghĩa là nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài. Mà Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Chúa Cha, thì cầu xin “đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Cầu xin nhân danh Đức Giê-su là xin vâng theo ý Chúa Cha đồng thời nỗ lực thực hiện trọn vẹn ý Chúa Cha, nói cách khác, là để Ngài cầu xin trong chúng ta vậy.

Mời Bạn: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.” Phải chăng đó là sứ điệp Chúa gửi đến nhắc nhở chúng mình, khi mà 24 giờ/ngày, chúng ta cứ bôn ba nhiều chuyện và bỏ quên cầu nguyện hoặc không kết hiệp với Ngài trong lời cầu nguyện? Còn bạn, bạn làm gì khi thấy dự định của mình không khớp với chương trình của Chúa hoạch định?

Sống Lời Chúa: Dành một giây để hướng lòng về Chúa trước khi làm mọi công việc lớn nhỏ của bạn hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tình yêu sống động, để dù sống giữa những vội vã bon chen của cuộc sống vì cơm-áo-gạo-tiền, con luôn dâng mọi suy nghĩ, lời nói việc làm của con đều VÌ DANH CHÚA mà thôi. Amen.