Chuyên mục: Giáo Lý Dự Tòng

19 Th7
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2020 (Khóa X)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa X (2020) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng khai giảng vào thứ sáu 7/8/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 07/12/2020. Thời khóa biểu cho các lớp ...

Xem thêm...
01 Th2
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2020 (Khóa IX)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa IX (2020) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày thứ hai 17/02 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/06/2020. Thời khóa biểu cho các lớp cụ ...

Xem thêm...
14 Th7
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VIII)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VIII (2019) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày thứ hai 05/08 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/12/2019. Thời khóa biểu cho các lớp cụ ...

Xem thêm...
26 Th2
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VII)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VII (2019) của Giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày 04/03/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019. Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau: + ...

Xem thêm...