Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2024 (Khóa 16)

,

Xin đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 16 tại Văn Phòng Giáo xứ, từ nay cho đến Chúa nhật 21/01/2024.

  • Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 16
    • Khai giảng : thứ hai 22/01/2024 lúc 19 giờ 00.
    • Thời gian học: thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 20:45
  • Lớp Giáo lý Hôn Nhân Khóa 16
    • Khai giảng : thứ sáu 26/01/2024 lúc 19 giờ 00.
    • Thời gian học: thứ sáu từ 19:00 đến 20:45

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng