THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 07/01/2023

  1. Lớp giáo lý dự tòng khóa 16 sẽ khai giảng vào thứ hai 22/01/2024 vào lúc 19g00. Lớp giáo lý hôn nhân sẽ khai giảng vào thứ sáu 26/01/2024 vào lúc 19g00. Xin ghi danh từ nay cho đến hết Chúa Nhật 21/01/2024 tại văn phòng giáo xứ.
  2. Giáo xứ đã dời chỗ 160 hũ cốt theo yêu cầu của anh chị em và đang sắp xếp để hoàn thiện các bảng tên, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 01/2024. Anh chị em nào muốn đăng ký chỗ gởi cốt vẫn tiếp tục không có giới hạn về thời gian.
  3. Hôm nay, giáo xứ chúng ta quyên góp để giúp cho việc xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa (trước đây gọi là Nhà hưu Chí Hòa). Xin anh chị em quảng đại chia sẻ.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ: “Cộng đoàn Dân Chúa có nghĩa vụ chăm sóc các linh mục suốt cả đời đã thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá và nay đang tĩnh dưỡng. Đây là sự thể hiện lòng biết ơn cách cụ thể đối với các vị ân nhân trong đời sống đức tin. Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà đã xuống cấp và không còn đủ chỗ đáp ứng cho số linh mục tĩnh dưỡng ngày càng tăng. Vì thế sau Tết âm lịch, Tổng giáo phận sẽ khởi công xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà. Trong Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh này, xin tất cả anh chị em rộng tay giúp đỡ để công việc xây dựng mau hoàn tất.”

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng