Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2023 (Khóa 14)

,

Lớp Giáo Lý dự tòng khóa 14 (từ 06/02/2023 đến 19/06/2023) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng vào tối thứ hai 06/02/2023 lúc 19:00. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân khóa 14 (từ 06/02/2023 đến 19/06/2023) sẽ khai giảng vào tối thứ sáu 10/02/2023 lúc 19:00.

Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau:

+ Giáo lý dự tòng: Thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 20:45
+ Giáo lý hôn nhân : Thứ sáu từ 19:00 đến 20:45

Khóa học sẽ kết thúc vào 19/06/2023, xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ trước ngày thứ sáu 03/02/0223. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng