Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

24 Th3
0

Chữa người bất toại 38 năm

24/03 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...
23 Th3
0

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

23/03 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được ...

Xem thêm...
22 Th3
0

Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh

22/03 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A. “Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. Lời Chúa: Ga 9, 1-41 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người ...

Xem thêm...
21 Th3
0

Cầu nguyện trong sám hối

21/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay. “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công ...

Xem thêm...
20 Th3
0

Giới răn trọng nhất

20/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay. “Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”. Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
19 Th3
0

Người công chính

19/03 – Thứ năm tuần 3 Mùa Chay – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. “Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. ...

Xem thêm...
18 Th3
0

Chu toàn lề luật

18/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay. “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
17 Th3
0

Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

17/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay. “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa ...

Xem thêm...
16 Th3
0

Đời sống đức tin thật

16/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay. “Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”. Lời Chúa: Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân ...

Xem thêm...