Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

07 Th4
0

Chúa khoan dung kẻ lầm lỗi.

07/04 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C. “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu lên ...

Xem thêm...
06 Th4
0

Dư luận về Chúa Giêsu

06/04 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay. “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Nguồn gốc của Chúa

05/04 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay. “Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”. Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong ...

Xem thêm...
04 Th4
0

Chứng Của Chúa Cha

04/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay. “Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”. Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính ...

Xem thêm...
03 Th4
0

Công Việc Của Cha

03/04 – Thứ tư tuần 4 Mùa Chay. “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”. Lời Chúa: Ga 5, ...

Xem thêm...
02 Th4
0

Chữa Người Bất Toại 38 năm

02/04 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...
01 Th4
0

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được ...

Xem thêm...
31 Th3
0

Dụ ngôn Người Cha nhân hậu

31/03 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội ...

Xem thêm...
30 Th3
0

Cầu nguyện trong sám hối

30/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay. “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công ...

Xem thêm...