Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

10 Th6
0

Phúc thay!

10/06 – Thứ Hai tuần 10 thường niên – Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. Lễ Nhớ. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Lời Chúa: Mt. 5, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, ...

Xem thêm...
09 Th6
0

Hứa ban Chúa Thánh Thần

09/06 – Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng. Lễ HỌ. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

Xem thêm...
08 Th6
0

Làm chứng cho Chúa

08/06 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. “Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra”. Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo ...

Xem thêm...
07 Th6
0

Cơ hội thứ hai

07/06 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh. “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy” Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng ...

Xem thêm...
06 Th6
0

Sức mạnh của hiệp nhất

06/06 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh. “Xin cho chúng nên một”. Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng ...

Xem thêm...
05 Th6
0

Xin Cha gìn giữ họ

05/06 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Để chúng được nên một như Ta”. Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: ...

Xem thêm...
04 Th6
0

Ngưỡng cửa vào sự sống

04/06 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm ...

Xem thêm...
03 Th6
0

Cùng hiệp thông với Chúa

03/06 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa ...

Xem thêm...
02 Th6
0

Chúa Giêsu lên trời

02/06 – Chúa Nhật 7 PHỤC SINH năm C. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ Trọng. Lễ HỌ. NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. Lời ...

Xem thêm...
escort istanbul escort