Cha Sở Phaolô dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh nữ Mônica – Bổn mạng các bà mẹ Công Giáo

GXTĐ – Lúc 17h30 ngày 27 tháng 8 năm 2017, giáo xứ Tân Định đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo. Thánh lễ do cha Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chủ sự, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự.

Thánh nữ Monica mừng kính hôm nay là đại diện cho các gia đình Công giáo ngày nay cùng bao khó khăn, thách đố. Gia đình của Ngài ngày trước là khó khăn từ người mẹ chồng hà khắc, từ người chồng gia trưởng và cả từ người con thương yêu của Ngài, một người con lạc đạo.

Nhưng Thánh nữ đã dâng lên Chúa tất cả bằng cầu nguyện, bằng nước mắt để có kết quả tốt đẹp. Còn khó khăn của các gia đình hôm nay từ con cái vì thế giới phẳng nên con cái mở ra tầm nhìn rộng hơn, song song đó người trẻ lại có suy nghĩ bố mẹ lạc hậu dẫn đến tranh cãi…

Trong hành trình đưa con thuyền gia đình vượt qua sóng gió cuộc đời chắc chắn cần phải dựa cậy vào Thiên Chúa, cầu nguyện phó thác nơi Ngài. Khi trong lòng mỗi người chúng ta có Chúa sẽ trở nên đạo đức, sống khuôn thước hơn sẽ là tấm gương sống động cho con cái. Một gia đình nên thánh sẽ xây dựng một giáo xứ nên thánh và một giáo hội nên thánh.