Lửa tình yêu

25/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên.
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

  • Suy niệm:

Khi tin theo Chúa, người môn đệ quyết định lựa chọn cho mình cách sống, suy nghĩ và hành động như Chúa Giêsu và theo ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Kitô hữu là môn đệ của Chúa: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.“ Lửa Thánh Thần và yêu mến đã được Chúa Giêsu đem đến cho người Kitô hữu. Chúa chờ đợi người Kitô hữu làm cho lửa đó bùng sáng lên, bằng những việc làm bác ái và yêu thương.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong muốn gia đình chúng con trở thành chứng nhân cho ánh sáng đức tin và tình yêu. Xin giúp ngọn lửa yêu mến của Chúa luôn cháy sáng trong gia đình chúng con.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày