Nước Thiên Chúa

30/10 – Thứ Ba tuần 30 thường niên.
“Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”.

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

  • Suy niệm:

Nước Trời là một điều cao cả vượt xa trí hiểu của loài người, nên Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất cụ thể để diễn tả Nước Trời. Nước Trời như hạt cải, tuy bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, nó có thể nâng cả tảng đá to hơn nó gấp trăm lần để vươn lên nẩy mầm. Nước Trời không thể thấy bằng mắt thường, nhưng nhờ đức tin, người Kitô hữu có thể nhận ra sức sống của Nước Trời đang lớn lên mạnh mẽ giữa lòng đời. Chúng ta hãy góp phần gieo vãi hạt giống Nước Trời trong cuộc sống hằng ngày, bằng lòng nhân ái, sự tha thứ, tình yêu thương quảng đại.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con có một niềm tin để nhìn thấy Nước Chúa, để chúc con góp phần vào việc mở mang Nước Chúa tích cực hơn.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày