Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem

22/11 – Thứ năm tuần 33 thường niên – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi”.

Lời Chúa: Lc 19, 41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

  • Suy niệm:

Lời than trách và tiếc thương của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay về dân thành Giêrusalem, đã là một bằng chứng cho thấy họ đang xa lìa cốt lõi của ơn cứu độ, của sứ điệp hoà bình mà Chúa đem lại. Họ chi nhìn thấy sự nguy nga tráng lệ bên ngoài, trong khi không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ đang ở giữa họ. Chúa Giê-su mong đợi gia đình tôi trở thành một Đền Thờ, không phải là sang trọng, giàu có vật chất, nhưng là một Đền Thờ tràn đầy Lời Chúa, cầu nguyện, tình thương và ánh sáng.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến và sống Lời Chúa dạy, để gia đình chúng con trở thành Đền Thờ cho Chúa ngự.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày