Nguồn gốc của Chúa

05/04 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.
“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”.

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong ngày thế giới cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lên Cha tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn trong hôm nay để cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, on this World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, I offer you this day, all my joys and sufferings, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Con là người có chức vụ, có thẩm quyền? Hãy nên thánh bằng cách khước từ những mối quan tâm riêng và làm việc vì lợi ích chung.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin chỉ cho con cách sống công bằng và yêu thương trong mọi lời nói, việc làm.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Are you in a position of authority? Be holy by working for the common good and renouncing personal gain.” (Pope Francis) O God, show me the way to be just and loving in all I say or do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi mặt trời lặn, con đặt bản thân con dưới ánh nhìn thấu suốt của Chúa và suy ngẫm về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con. Hôm nay, Chúa ở đâu? Con có nhận ra Chúa không? Xin Chúa đến và biến đổi trái tim con thành trái tim bằng thịt, đầy lòng trắc ẩn với tha nhân. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets I put myself under your watchful gaze, Lord, and ponder your presence in my life. Where were you today? Did I recognize you? Please come and transform my heart into a heart of flesh that reaches out in compassion toward others. Our Father