Người thợ vô danh – Cha nuôi Đấng Cứu Thế

01/05 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh – Thánh Giuse thợ.
“Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?”

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?” Và họ lấy làm gai chướng về Người.

Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: “Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình”.

Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người lao động và cả những người thất nghiệp. Mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay xin trở nên lời nguyện cho những ai còn đang thất nghiệp, những người bị bóc lột và những người bị mất phẩm giá. Con cũng xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you this day dedicated to those who work and those who do not have work. Every moment of this day is a prayer for those who suffer from lack of work and for those who are exploited and without dignity. I also offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta mừng lễ kính thánh Giuse Thợ hôm nay để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên rằng, lao động chính là một khía cạnh nền tảng của phẩm giá con người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận công việc của mình có giá trị tuyệt vời khi được kết hiệp với kế hoạch thiêng liêng của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“We celebrate St. Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity.”(Pope Francis) Lord, help me to view my work as having great dignity when united to your divine plan.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Mẹ Maria ơi, trong tâm tình tạ ơn, con âu yếm dâng ngày hôm nay trong bàn tay Mẹ, cùng với bao niềm vui, sự vất vả và cả những cuộc gặp gỡ. Lạy thánh Giuse, xin gìn giữ giấc ngủ của con đêm nay, và xin cho công việc của con vào ngày mai được thánh hóa bằng việc dâng lên Chúa tất cả mọi việc con làm hằng ngày. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Mary, into your Mother’s hands I lovingly give my day in gratitude, all the joys, the labors, and encounters. Joseph, watch over my sleep and let my work of tomorrow be sanctified by my daily offering to the Lord of all that I will do. Hail Mary