Người con có biệt tài khuyên nhủ

11/06 – Thứ Ba tuần 10 thường niên – Thánh Banaba, tông đồ. Lễ nhớ.
“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Lời Chúa: Mt 10, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng xót thương, con bắt đầu ngày mới với lòng quyết tâm kiên vững, trung thành với Thánh Tâm của Cha. Xin cho con được tựa đầu vào trái tim Cha và học biết những điều Cha muốn dành cho con. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I begin this day with a resolve to cling firmly to your most Sacred Heart. Help me to rest my head there and to learn what it is that you want for me. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nguyện xin Thánh Tâm giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu dạy các con biết yêu thương mà không đòi hỏi được đền đáp, và điều này sẽ chống đỡ cho các con khỏi mọi quyết định khó khăn nhất trong cuộc sống.” (ĐGH Phanxicô) Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu dẫn con đi theo con đường của sự sống.

WITH JESUS DURING A DAY

“May the Merciful Heart of Jesus teach you to love without asking for any return and may it sustain you in the most difficult choices of life.” (Pope Francis) Heart of Jesus, lead me along the path of life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi con nhìn thấy ánh sáng dần khuất đi vào cuối ngày, con nghĩ về sự sáng tạo vĩ đại của Chúa. Con nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé, và con xin dâng điều ấy cho Chúa, vì con biết rằng Ngài luôn dõi theo con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I see the light that fades away at the end of this day, I think about the greatness of your creation. I recognize my littleness and I offer it to you, knowing that you always watch over me. Hail Mary