Con đường theo Chúa

01/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên.
“Con hãy theo Ta”.

Lời Chúa: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.

Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu tháng Bảy , con xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện cho những người đang thi hành công lý: xin cho họ biết thực thi với lòng chính trực. Con cũng cầu xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin the month of July offering this day, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu rằng: Tình yêu là phục vụ, là quan tâm săn sóc người khác.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài đến biến đổi trái tim con thành trái tim của tình yêu thương.

WITH JESUS DURING A DAY

“Let us ask our Lord to help us understand that love is service, love means taking care of others. ” (Pope Francis) Come, Lord Jesus, transform my heart into a heart of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, này con đây! Hôm nay, con có vâng theo tiếng Chúa mời gọi con bước theo Ngài không? Chúa ơi, xin tha thứ cho con, nếu như con đã chẳng đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Xin giúp con trở nên cởi mở hơn để theo chân Chúa đến bất cứ nơi đâu và trở nên người rao truyền công lý và hoà bình trên thế giới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am, Lord. Did I listen to your call when you asked me to follow you? Forgive me, Lord, if I did not respond to your invitation. Help me to be more open to follow you wherever you go and be a missionary of peace and justice in the world. Hail Mary