Ách của Ta êm ái

18/07 – Thứ năm tuần 15 thường niên.
“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Chúa: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con mở lòng lắng nghe lời Cha và dâng lên Cha mọi gánh nặng của con, với ước mong tìm được nơi Cha sự nghỉ ngơi đích thực và bền vững. Đặc biệt, hôm nay con xin cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với lòng chính trực, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I begin this day listening to your Word, I offer to you my burdens, finding in you true and lasting refreshment. In particular I pray this day that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cầu nguyện cùng nhau, bước đi cùng nhau, làm việc cùng nhau: Đây chính là con đường dẫn đến sự hiệp nhất Ki-tô giáo.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con biết bước đi cùng với tha nhân cho dù họ là ai đi chăng nữa.

WITH JESUS DURING A DAY

“Praying together, walking together, working together: this is the way that leads to Christian unity.” (Pope Francis) Lord, help me to walk with others, no matter who they are.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con nhìn lên Thập Giá Ngài, lạy Chúa. Ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi của con vào ngày định mệnh ấy. Ngài là niềm hy vọng, nơi tín thác, niềm vui, và là nguồn bình an của con. Xin cho con biết học theo Ngài mà nêu gương cho những người xung quanh con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I look at your cross, Lord. You took all my sins upon yourself on that fateful day. You are my hope, my trust, my joy, and my peace. May I imitate your example for my neighbor. Hail Mary