Sống tinh thần trẻ thơ

13/08 – Thứ ba tuần 19 thường niên.
“Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”.

Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con xin chúc tụng Cha vì con được tận hưởng món quà sự sống hôm nay. Trẻ em không dựng rào cản trước những trải nghiệm. Các em không sống trong hoài nghi hay ngờ vực, nhưng sẵn sàng đón nhận và tin tưởng tất cả đều là điều tốt đẹp. Với cách thức như vậy, chúng con có thể dự phần vào các tặng phẩm của Thiên Chúa. Rộng mở đôi tay nhận lãnh mà không nghi ngờ, cũng chẳng tính toán chi. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các gia đình, để gia đình trở thành nơi nuôi dưỡng niềm tin vào Chúa Giêsu Ki-tô. Sáng danh Đức Chúa Cha…
💖WITH JESUS IN THE MORNING💖
On this new day, I bless You, Lord, because I can enjoy once more the gift of life. Children are those who do not put barriers up to experience. They do not live in suspicion and doubt. They willingly receive and trust that what they receive is good. In this way we can participate in the gifts of God. Receiving without suspicion, without calculating, and with open hands. I offer this day for all families, so that they may be spaces where faith in Christ is fostered. Glory Be…
— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả các linh mục, tu sĩ, giáo dân và những giáo dân đã khấn hứa nguyện tận hiến cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho con biết cầu nguyện cho những ai đang sống đời tận hiến trong sự hy sinh, để họ có thể trung thành theo Chúa Giêsu Ki-tô, giống như điều con khao khát.
💕WITH JESUS DURING A DAY💕
I thank God for all the priests, men and women religious, laity and consecrated lay people who give their lives for the sake of the Lord and neighbor. May I intercede for those who offer their lives in sacrifice, so that they may be faithful in following Christ, just as I desire to do.
— ∞ + ∞ —

💟CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💟
Vào cuối ngày hôm nay, con lắng đọng tâm hồn và tập trung hít thở thật sâu, dựa vào trí tưởng tượng và nhớ lại những việc con đã làm trong ngày hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì sự sắp đặt của Ngài theo ý riêng của con, từ của ăn áo mặc đến cả những gì con sở hữu. Có những thứ nào không giúp ích cho con, làm con xao nhãng hay lấy mất sự tự do của con không? Con xin Chúa tha thứ và xin cho con được chia sẻ những gì con có với mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
💓WITH JESUS IN THE NIGHT💓
I pause at the end of this day. I concentrate on my breath. I remember the day that has passed, following with my imagination the things I had to work for today. Thank you, Lord, for the means at my disposal, the clothes, the food, and all that I own. Are there any things that do not help me, distract me, or take away liberty? I ask for forgiveness and I propose to share what I have with others. Our Father…