Cầu nguyện là sức mạnh

16/11 – Thứ bảy tuần 32 thường niên.
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con bắt đầu ngày hôm nay bằng lời cầu nguyện, xin kết hợp cùng Cha để khát khao sống thánh thiện hơn. Cầu nguyện đưa con vào cuộc đối thoại với Cha và kéo con lại gần Cha hơn. Xin Cha cho con lớn lên trong tình thân mật và hiệp thông với Cha; cho con biết cách chia sẻ với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp những niềm vui của việc cầu nguyện, và khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH Phanxicô, ủy thác cho toàn thể Giáo hội thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài. Sáng Danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, I begin this day with a prayer, joining you in a greater desire for holiness. Prayer brings me into dialogue with you and draws me closer to you. May I grow in intimacy and communion with you, Lord. Help me to know how to share with my family, friends and co-workers the joy of praying and encouraging others to do the same. I offer this day for the intentions entrusted by Pope Francis to the whole Church through his Worldwide Prayer Network. Glory Be…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Khi nhìn vào lòng thương xót của Thiên Chúa, con không thể nào đong đếm được. Nhìn lại khả năng tha thứ của bản thân, con cần xin ân sủng Chúa chữa lành những tổn thương trong con và giúp con mở lòng hơn để tha thứ. Xin giúp con biết tha thứ vì con muốn được tự do, và không muốn bất kỳ sự hận thù, hay nỗi buồn nào tồn đọng trong tâm hồn con. Khi trái tim con trở nên chai cứng và lạnh lùng, xin Chúa giúp con biết tha thứ, tiến lên và không để những cảm xúc tiêu cực trong tim mình.
WITH JESUS DURING A DAY
When I look at God’s mercy, there is no way I measure up. I look at my ability to forgive and ask for God’s grace to be free of hurt and be more open to forgiveness. May I forgive because I want to be free, not allowing any grudge or sadness to dwell within me. When my heart is hard and cold, I ask the Lord to help me forgive, move on, and harbor no negative feelings in my heart.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ngày sắp qua, con bình tĩnh nhìn lại mình. Cảm giác lúc này của con là gì? Con đã khởi đầu ngày hôm nay như thế nào. Cảm xúc của con có thay đổi trong suốt ngày sống ? Điều gì khiến chúng thay đổi ? Đọng lại trong trái tim con là gì? Con ghi nhớ lại tất cả những điều con vừa mới khám phá ra. Chúa ơi, con xin biết ơn Ngài vì tất cả những điều đã diễn ra hôm nay. Xin giúp con quyết tâm sống tốt hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I calm down at the close of this day. How do I feel now? I become aware of how I started the day. Have my feelings changed throughout the day? What made them change? What is in my heart? I take note of what I discover. I am grateful for what I lived today, resolve to do better tomorrow. Our Father…