Gắn bó với Chúa từng giây phút

26/11 – Thứ Ba tuần 34 thường niên.
“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”.

Lời Chúa: Lc 21, 5-11

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chào buổi sáng, Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha vì đã ban cho con sự bình yên, giúp con đối diện với một ngày sống. “Khi anh em nghe có chiến tranh, loạc lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” (Lc 21,9) Xin cho con không thờ ơ với những cuộc bạo loạn và xung đột xảy ra xung quanh con, hay ở những nơi xa xôi khác không được hưởng sự yên bình. Xin cho con biết tìm kiếm hòa bình trong mọi sự, và cầu nguyện cho nền hòa bình. Với khát khao này, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho công cuộc đối thoại, gặp gỡ và hòa giải ở vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Good morning, Heavenly Father! I thank you for the peace you bring me, which helps me to face the day. “When you hear of wars and tumults, do not be terrified; for this must first take place, but the end will not be at once.” (Luke 21:9) Help me not to be indifferent to the riots and conflicts that happen around me or in other places, far from me, that do not enjoy the same tranquility. May I seek peace in all things and pray for peace. With this desire, I offer this day that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Cầu nguyện là một thực tại của tình yêu mến. Thật ngớ ngẩn biết mấy khi cho rằng người ta chỉ có thể cầu nguyện khi họ đang cô độc hoặc có thời gian mà thôi.” (Thánh Tê-rê-sa Avila) Cầu nguyện có rất nhiều hình thức, chẳng hạn như một ý nghĩ, một lời nói, một phút lặng thinh, một phút suy gẫm về những sự tốt lành, hoặc một cuộc chuyện trò với Chúa.
Khi lời cầu nguyện của con là khúc tạ ơn, lòng con sẽ ngập tràn hạnh phúc. Khi con đem những yếu đuối của mình đến trước nhan Chúa, Ngài sẽ biến đổi con, sẽ loại bỏ đi những gì là xấu xí, khôi phục lại những gì là tốt lành và ở lại với con trong tình yêu của Ngài.
WITH JESUS DURING A DAY
“Prayer is but a fact of love, and it is foolish to think that prayer is only given when time and solitude are available.” (St. Teresa of Jesus) Prayer can take many forms, such as a thought, a word, a minute of silence, a minute of contemplation for all that is good, a dialogue with the Lord. This can all be prayer! When my prayer is of gratitude, happiness will overflow in me. When I put my miseries before the Lord, he transforms me, takes away what is bad, restores what is good, and abides with me in his love.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lắng lòng và loại bỏ khỏi tâm trí những bộn bề lo toan. Con cảm thấy thế nào? Ngày hôm nay của con khởi đầu ra sao? Tâm trạng con có đổi thay gì trong suốt ngày sống không? Con nhìn lại, nhận ra những điều đã gây nên ảnh hưởng đó và ghi nhận lại tất cả những gì con khám phá ra. Con phải nhớ rằng: Suy ngẫm về những gì con đã trải qua và khám phá những gì dạy con nhiều điều là thật cần thiết cho sự trưởng thành trong đời sống nội tâm. Xin phó thác tất cả những mối bận tâm của con cho Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
I rest in my heart and calm my thoughts. How do I feel? How did I start the day? Have there been any changes in my mood throughout the day? I acknowledge the events that caused these changes. I take note of what I discover. I must remember that in order to grow in the inner life it is necessary to meditate on what I have lived and to discover what that teaches me. I surrender all of my concerns to God. Our Father…