Mẹ Chúa và anh em Chúa Giêsu

28/01 – Thứ Ba tuần 3 thường niên – Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

LỜI CHÚA: Mc 3,31-35

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, con tìm đến Cha, và xin cho con sẵn sàng thi hành sứ mạng của Cha. Ý muốn của Cha là những điều giúp chúng con người sống nên người hơn, gần gũi với Cha và nhân hậu với tha nhân. Sứ mạng đó làm cho chúng con thực sự hạnh phúc, vì khát khao của Cha là cho chúng con được hạnh phúc. Hôm nay, xin giúp con nhận ra và thi hành lời mời gọi mà Cha muốn dành cho con. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE MORNING

As you begin this day, relate to God how he can count on you for his mission. The will of God is what makes us more human, closer to the Lord and more compassionate to our neighbor. It is what makes us truly happy, because the Lord desires our happiness. Discover those invitations that the Lord gives you during the day and follow them. Offer your day for the intention of the Pope for this month. Hail Mary….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Phân định các dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn. Nơi nào bạn nhận ra Thiên Chúa hiện diện nhiều nhất? Bạn có biết ơn vì tình yêu của Chúa không? Hãy chiêm ngắm về cách Chúa hiện diện trong cuộc sống của bạn, ngay cả khi bạn không tìm kiếm Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

Discern the signs of God in your life. Where do you find God most present? Are you grateful for the love of God? Contemplate how God becomes present in your life, even when we are not looking for him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày kết thúc, con đặt mình hiện diện trước nhan Chúa, Ngài đang nhìn con và chờ đợi con, cùng giúp con nhìn lại ngày sống. Hôm nay con sống thế nào, có nhận ra Chúa đang đồng hành cùng con trong tất cả các hoạt động và nhiệm vụ không? Con có dành thời gian để cầu nguyện không? Và có nói chuyện với Chúa khi thi hành các nhiệm vụ không? Con cảm ơn Chúa vì đã ở cùng con hôm nay và xin cho con biết nâng tâm hồn lên cùng Chúa nhiều hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

As you end this day, imagine how God looks at you and waits for you. How have you lived today? Have you kept in mind that God accompanied all your activities and tasks? Did you spend time in prayer? Did you talk with the Lord during your tasks? Thank God for his presence in your life and propose to raise your heart to him more frequently tomorrow. Hail Mary…