Phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

18/02 – Thứ Ba tuần 6 thường niên.
“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”.

Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”.

Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới với tinh thần dâng hiến. Nguyện xin dâng lên Cha cuộc sống của con để cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chịu đựng sự thiếu vắng vì không được chào đón nơi miền viễn xứ. “Mở ra với người khác không phải bị mất đi, nhưng là được nhận về, bởi điều đó giúp chúng ta trở nên giống người hơn: để nhận ra chính mình là một phần của tổng thể lớn lao hơn, và diễn giải cuộc sống như một món quà dành cho người khác.” (ĐGH Phanxicô) Con chú ý hơn đến nhu cầu của những người thân cận, và nâng đỡ họ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Begin a new day with a spirit of dedication, offering your life for the many brothers and sisters who suffer from the lack of welcome in foreign countries. “Opening up to others does not impoverish, but rather enriches, because it helps us to be more human: to recognize oneself as an active part of a larger whole and to interpret life as a gift for others” (Pope Francis). Be attentive to the needs of those who are close and help them. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bước thứ sáu của Đường Con Tim mời gọi chúng ta trở lại kết thân với Chúa. Để tiếp cận gần hơn với đời sống thiêng liêng, sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ thực hành đức tính này hay đức tinh kia, hoặc tuân theo giới luật và các điều răn. Hơn thế, cần tập quen với đời sống nội tâm từng chút một, lắng nghe để đọc được nội tâm của chính mình, và ngoan ngoãn vâng nghe lời Chúa Thánh Thần. Một đời sống nội tâm không chỉ là “hoàn thành tốt việc bổn phận”, mà là ở với Chúa, dành thời gian với Ngài, để lắng nghe tiếng Ngài nói. Hãy để Chúa nói với trái tim bạn trong thinh lặng.
WITH JESUS DURING A DAY
The sixth step of The Way of the Heart invites us to become familiar with the Lord. It is not enough to practice this or that virtue, or to obey the law and the commandments to fully access the spiritual life. It is necessary to become familiar with our inner life and, little by little, learn to decipher it by becoming docile to the Holy Spirit. The inner life is not about “fulfilling many obligations,” but about being with the Lord, spending time with him to recognize his voice. Let the Lord speak to your heart in silence.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày, con để trái tim cùng tâm trí mình thinh lặng. Con đã yêu mến như thế nào trong suy nghĩ? Con có nhận ra rằng con có thể yêu ai đó cách tốt hơn không? Con có cảm thấy bị loại bỏ, hay gắn kết với ai hoặc việc gì không? Yêu đúng cách là đi trên con đường tự do và trọn vẹn. Con có thể làm gì khác để lớn lên trong tự do cũng như yêu mến nhiều hơn theo kế hoạch của Chúa? Con viết ra bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí con. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…