Phục vụ đích thực

11/03 – Thứ tư tuần 2 Mùa Chay.
“Họ đã lên án tử cho Người”.

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.

Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới được trao ban để con yêu thương mọi người và để biết rằng con cũng được yêu thương được khám phá những điều kì diệu của thế giới và gặp gỡ những người bạn mới. Cha đã đến trước con và chờ đợi con. Con xin dâng ngày mới lên Cha và hiệp ý cầu nguyện cho những người bạn thân thiết, những người tin tưởng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin dâng những lời nguyện lên Cha. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên tông đồ cầu nguyện luôn sẵn sàng với sứ mệnh của mình. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Here is a new day given to me to love and know that I am loved, to discover the wonders of the world and to meet new people. You precede me and you wait for me in this day, Lord. I offer it to you and pray for the intention of this month, but also for those who are close to my heart, and who are entrusted to me. I ask Mary to present all these intentions to Jesus. May the Holy Spirit make me an apostle of prayer, available to his mission. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúng ta không bị đòi hỏi phải trở nên hoàn hảo, nhưng được mời gọi dâng hiến bản thân mình cho Chúa để Người hoạt động nơi mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, con có thể dâng cho Người điều gì đây? Những điều con có không gì khác ngoài những điều Người ban tặng: cuộc sống, tình cảm, công việc của con và những kỳ quan tự nhiên ngoài thế giới. Lạy Chúa, xin Người nhận lấy cả sự tự do, trí nhớ, trí thông minh, trí hiểu biết và cả nghị lực của con nữa.
WITH JESUS DURING A DAY
We are not asked to be perfect, but rather to offer ourselves entirely to the Lord to let him act in us. What can I offer you, Lord? Nothing other than what you give me yourself: my life, my affections, my work, and the wonders of nature. Take, Lord, and receive all my freedom, my memory, my intelligence and all my will.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lắng đọng tâm trí và dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày sống hôm nay. Khẽ nhắm mắt và thinh lặng đôi chút, cho bản thân được sống ở giây phút hiện tại và nhìn sâu vào lòng mình với tất cả mọi điều đã xảy ra: con người, nơi chốn, hoàn cảnh và những cuộc trò chuyện. Điều gì còn vang vọng trong trái tim con? Con có những cung bậc cảm xúc gì? Điều gì đã đánh động con? Con sẽ ghi lại những điều con khám phá và dâng lên Chúa. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…