Chữa người bất toại 38 năm

24/03 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay.
“Tức khắc người ấy được lành bệnh”.

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm.

Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
“Anh có muốn khỏi bệnh không?”, Chúa Giê-su đã hỏi một người đau ốm như thế (Ga 5,6) Thiên Chúa không muốn xâm nhập vào thế giới này, Ngài không đi vào thế giới của chúng ta cách hung hăng giận dữ. Ngài nhẹ nhàng gõ cửa, Ngài mời gọi chúng ta đón nhận Ngài. Ngài khơi dậy lòng khát khao của chúng ta: “Con có muốn được chữa lành không?”
Vâng Chúa ơi, con muốn dứt hẳn cơn bệnh này. Điều ấy con biết, điều ấy trấn an con, nhưng cũng chính điều ấy ngăn cản con được sống trọn vẹn và bình an. Vậy con xin phó dâng niềm hy vọng của con cho Ngài. Lạy Chúa Giê-su, xin hãy nhận lấy cuộc đời con.
WITH JESUS IN THE MORNING
“Do you want to be healed?” Jesus asked a sick man (John 5:6). The Lord does not want to break into the world; it does not come into our lives with brutal force. He knocks on the door, he invites us to receive from him. It arouses our desire: “Do you want to be healed?” Yes, Lord, I want to leave my illness, which I know, which may reassure me, but which also prevents me from being fully in life and peace. I entrust my hope to you. Jesus, receive the offering of my life.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong nhiệm kì thứ 6 của mình, tôi mời mọi tất cả tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc hãy trở nên những nghệ nhân của sự hòa giải. Với lòng hăng say, hãy nhớ đến những lời lẽ luôn được hiện tại hóa của thánh Phao-lô: “Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải” (2Cr 5,18) (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, hiệp cùng các anh chị em tín hữu tại Trung Quốc, xin cho họ, và cả chúng con nữa, có thể thăng tiến trong sự hòa giải và tình hiệp nhất.
WITH JESUS DURING A DAY
“In the sixth year of my Pontificate…I invite all Chinese Catholics to become artisans of reconciliation, remembering with passion Paul’s words always renewed: ‘God has reconciled us to him through Christ and has given us the ministry of reconciliation’” (2 Corinthians 5:18). (Pope Francis) With my Catholic brothers in China, I pray Lord, that they may – and that we may all – move forward in reconciliation and unity!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Con đang cảm thấy thế nào? Con cảm tạ Chúa vì món quà cuộc sống. Con để tâm đến những điều con thích và những người đang đi cùng con. Những trở ngại cuộc sống có rèn cho con dũng khí? Con khám phá những điều giúp con tiến bước trong việc sống Tin Mừng và giúp con duy trì động lực của mình. Kính Mừng Maria…..
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…