Chứng của Chúa Cha

26/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay.
“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng”.

Lời Chúa: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật.

Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian.

Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới bắt đầu. Cha ơi, cùng với Cha, hôm nay sẽ trở nên tươi đẹp. Tin Mừng hôm nay nói với con ý nghĩa của niềm tin: “Tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất”, mà không phải là đón nhận “tôn vinh lẫn nhau” (Ga 5,44) Đó là ánh mắt của Chúa, nguồn mạch của sự hiệp nhất. Không có Chúa, chúng con dễ sa vào thành kiến, đảo lộn, thoái lui, thăng trầm và hồi tưởng.
Con dâng ngày hôm nay của con lên Cha, cùng với Cha, con muốn vượt lên trên khỏi chia rẽ. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
A new day begins. With you, Lord, it will be beautiful. Today’s Gospel tells me what it means to believe: “Seek the glory that comes from God alone,” without seeking to receive “our glory from one another” (John 5:44). It is your gaze, Lord, which is the source of unity. Without you, we quickly fall into prejudices, reversals, backtracks, ups and downs and flashbacks. I offer you my day, Lord, with you today I want to overcome divisions. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Ở cấp mục vụ, cộng đồng Ki-tô giáo ở Trung Quốc được mời gọi trở nên hiệp nhất với nhau để cùng vượt qua những chia rẽ của quá khứ, điều đã và đang gây ra biết bao đau khổ trong lòng các vị chủ chăn và cả giáo dân. Xin cho mọi Ki-tô hữu, không phân biệt bất kì ai, đều có thể hành động trong hòa giải và hiệp thông.
Khi nói về diều này, chúng ta nhớ lại lời của thánh Gioan Thánh Giá từng căn dặn: “Vào lúc xế chiều, chúng ta sẽ được phán xét về tình yêu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, chúng con hiệp ý cầu nguyện cùng tất cả các anh chị em Công Giáo ở Trung Quốc.
WITH JESUS DURING A DAY
“On the pastoral level, the Catholic Community in China is called to be united, to overcome the divisions of the past that so much suffering has caused and causes in the hearts of many Pastors and faithful. May all Christians, without distinction, now make gestures of reconciliation and communion. On this subject, let us take advantage of the warning of St. John of the Cross: ‘In the twilight of life, we will be judged on love!’”(Pope Francis) Lord, we pray in communion with all our Catholic brothers and sisters in China.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạm ngưng lại các công việc còn dang dở vào cuối ngày. Con tạ ơn vì điều gì? Con muốn dâng gì lên Chúa? Con cần gì? Con lưu ý đến những gì con đã học được, một sự giúp đỡ con đã nhận được, hay con đã trao ban. Con tạ ơn Chúa vì những người đã ở cùng con trong giây phút đó, con cầu nguyện cho họ. Con sẵn sàng để sống vui vẻ một ngày mới. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…