Dư luận về Chúa Giêsu

28/03 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay.
“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?”

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?”

Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa Giê-su, trong buổi sáng hôm nay, con suy ngẫm về những người vệ binh được nhắc đến trong Tin Mừng, những kẻ được sai đi để bắt giữ Ngài: “các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 45-46) Đoạn Tin Mừng này gợi lên trong con một ý niệm về niềm vui và quyền năng phát xuất từ Thiên Chúa. Như họ, con muốn được đánh động qua Lời của Chúa, và con đường mà Ngài mở ra cho con. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng bản thân con trong sự tín thác nơi Chúa. Hôm nay, con muốn được sống niềm hy vọng, và để con luôn sẵn sàng thực thi ý Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord Jesus, this morning I contemplate the guards of the Gospel who had been sent to arrest you: “The guards returned to the high priests and the Pharisees, who asked them: ‘Why did you not bring him?’” The guards replied: “Never has a man spoken like that!” “(John 7:45-46.) This Gospel gives me an idea of ​​the joy and authority that emanated from you. Like them, I want to marvel at your word and the paths that open up to me. With Mary, I offer myself to you in confidence. Today, I want to live in hope and make myself available for your mission. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta cùng cầu nguyện với, và cho tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc. “Lạy Mẹ của Giáo Hội, chúng con xin dâng hiện tại và tương lai của các gia đình và cộng đồng trong tay Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ và nâng đỡ họ trong sự hòa hợp giữa những người anh em, với tinh thần phục vụ người nghèo, những người tôn vinh Mẹ, ôi Nữ Vương Thiên Đàng! Mẹ Maria, xin hãy cứu giúp các tín hữu, cho đất đước Trung Quốc, chúng con cầu xin Mẹ ban ơn phước và bình an.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

We pray with and for Catholics in China: “Mother of the Church, we dedicate the present and the future of families and communities to you. Protect and support them in the reconciliation between brothers and in the service of the poor who bless your name, O Queen of Heaven! Mary, Help of Christians, for China we ask you for days of blessing and peace. Amen.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Quay lại với sự thinh lặng trong trái tim và thầm nghĩ về những điều đã xảy đến. Ngay lúc này con đang cảm thấy thế nào? Con muốn dâng lời cảm tạ vì điều gì? Con góp nhặt lại những cảm xúc trong ngày sống và khám phá những khoảnh khắc mà con đã làm với sự biết ơn, lòng nhân ái, sự tích cực, niềm vui và lòng thương xót. Những cuộc đối thoại của con đã diễn ra như thế nào? Con cảm tạ Chúa vì những lúc con được trở nên một người hòa giải. Kính mừng….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…