Đừng sợ…, nhưng hãy sợ ….

11/07 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc chiêm ngắm cuộc đời của thánh Benedict cùng những đóng góp mà Ngài đã cống hiến cho Giáo Hội và cho thế giới. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với Phê-rô và với con: “Phàm ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.  (Mt 19, 29). Chúa ơi, xin cho con biết sẵn sàng giải thoát bản thân khỏi những áp lực và hiến dâng cuộc sống mình qua những việc làm trong đời sống hàng ngày. Con hiệp dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐGH Phanxicô, đặc biệt là cho các gia đình. Sáng danh Đức Chúa Cha...

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin my day by giving thanks for the life of St. Benedict and the contribution he has made to the life of the Church and the world. Today Jesus says to Peter and to each of us: “everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive a hundred times more, and will inherit eternal life” (Matthew 19:29). Lord, create in me availability to free myself from what still oppresses me and offer my life in the small gestures of my daily life. I offer this day for Pope Francis’ intentions, especially for families. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cầu nguyện và làm việc” (thánh Benedict). Niềm tin và hy vọng của ngài là để sự quan phòng của Chúa hướng dẫn những ước mơ và dự định của chính mình, đồng thời ngài hành động không sợ hãi vì tin tưởng và biết rằng Chúa sẽ giúp ngài hoàn thành chúng. Vì thế, con đặt trái tim con, những đòi của con và những ham muốn của con trước mặt Chúa. Cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Ngài ban cho con cùng với những gì con đang sở hữu. Con đặt ra mục tiêu, sắp xếp lại những suy nghĩ, kiểm tra các nguồn lực con có để thực hiện các dự định và quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh với tình yêu.  

WITH JESUS DURING A DAY

“Pray and work” (St. Benedict). He who has faith and hope puts his dreams and projects before God, and confidently acts because he believes and knows that God will help him to achieve them. For this reason, I place my heart before the Lord, my requests, and my desires. I thank the Lord for all that he gives me and for all that I have. I set out on my way, organizing my thoughts, checking the resources I have to carry out my projects, and taking care of my relationships with love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài đã làm cho con. Con nhìn vào những trải nghiệm và khám phá khi con cảm thấy tự do mọi hành động và hòa hợp với người thân cận. Làm thế nào con có thể gìn giữ và thăng tiến hơn với những thái độ đó từ bây giờ? Nguyện xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…  

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.