Phúc thật và khốn thay

09/09 – Thứ Tư tuần 23 thường niên.
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày mới hôm nay, xin Chúa Giê-su giúp con biết thực hành những Mối Phúc. Trong hoàn cảnh khó khăn của khủng hoảng kinh tế xã hội đang diễn ra trên khắp thế giới, con ước mong tình đoàn kết vững mạnh đối với những người bị tổn thương và nghèo khổ. Con xin dâng ngày để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh và các nguồn tài nguyên không bị huỷ hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng. Sáng Danh Đức Chúa Cha,..

WITH JESUS IN THE MORNING

On this new day, I ask the Lord Jesus for help to know how to put into practice the Beatitudes. In this difficult situation of social and economic crisis, which is going on in the world, I desire to be more united with the most vulnerable and poor. In this month, when the Pope’s intention is to respect the goods of the Earth, I offer my day to the Lord so that the planet’s resources are not plundered, but shared fairly and respectfully with those who need it most. Glory Be….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lòng bác ái là một biểu lộ tốt đẹp của tình yêu thương chúng ta dành cho anh chị em mình. Khi đối mặt với những hoàn cảnh của thiên tai và nghèo khổ, liệu con có bị đánh động trước những người anh em khốn khó hay chưa? Con đã hành động gì để giảm bớt sự nghèo khổ trên thế giới? Con có thể làm gì hôm nay để giúp sức đến những người anh em kém may mắn? Lạy Chúa, như Ngài đã chăm sóc cho những kẻ bé mọn và yếu đuối, xin cho con cũng biết giúp đỡ khi trao tặng chút thời gian của mình, và thậm chí là những của cải vật chất để dịu đi những khó khăn về vật chất và tinh thần của những người anh em.

WITH JESUS DURING A DAY

Charity is a beautiful expression of our love for our brothers and sisters. Faced with situations of calamity and misery, I feel moved to act on behalf of my suffering brother? What actions do I take to reduce poverty in the world? What can I do today to help a less fortunate neighbor? Lord, just as you cared for the small and vulnerable, may I also help by donating some of my time and even my material goods to ease the material and spiritual suffering of my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm một nơi thanh vắng, hít thở thật sâu và khẽ nhắm mắt lại. Nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày sống. Con có cảm nhận được lời mời gọi làm điều gì trong hôm nay không? Có một hình mẫu nào đó mà con được mời gọi biến đổi thành không? Con nghĩ đến những điều con có thể làm trong ngày mai, để mang con đến gần hơn với lời mời gọi đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.