Lễ các đẳng: Cầu cho các linh hồn đang an nghỉ tại giáo xứ – 02/11/2020

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta nhìn lại các linh hồn đang phải đền tội khốn khổ trong luyện ngục, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta, và linh hồn các ân nhân để các ngài sớm về hưởng tôn nhan Chúa.