Cáo phó: Thân mẫu của Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh, Bà cố Maria Nguyễn Thị Chi qua đời 15-8-2021

CHA SỞ, CHA PHÓ, QUÝ TU SĨ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ VÀ ANH CHỊ EM CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHA GIOAN BAOTIXITA VÀ TANG QUYẾN.
XIN CHÚA THƯƠNG ĐÓN LINH HỒN BÀ CỐ MARIA VÀO HƯỞNG HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG.