Làm việc tốt ngày Sabbat

05/09 – Thứ Hai tuần 23 thường niên.

“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người.

Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm: “Rình” được định nghĩa là hành động theo dõi một cách kín đáo từng cử chỉ, từng động tác nhưng không cho đối phương biết để tìm sơ hở, sai sót để công kích. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu hôm nay cũng nín thở “rình xem” Chúa Giê-su có chữa lành cho người bị khô bại tay trong ngày sa-bát hay không, để họ có cớ tố cáo Ngài vi phạm luật Mô-sê. Chúa Giê-su thấu rõ hành vi rình mò với ý đồ xấu xa của họ nên đã chất vấn họ bằng một câu hỏi mà họ hoàn toàn có thể có câu trả lời đúng đắn nếu họ còn có lương tri: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Họ không trả lời được bởi vì họ chỉ chú ý đến hình thức của việc giữ luật hơn là chú ý đến tình yêu và nhân vị là trọng tâm của mọi thứ lề luật.

Mời Bạn: Chú ý quan sát để nhận định và rút kinh nghiệm nhờ đó sửa mình và kiện toàn bản thân, đó là việc tốt; nhưng rình xem, bới  lông tìm vết để bắt bẻ, kết án lại là một việc làm tệ hại. Trong tương quan mỗi ngày, bạn được mời gọi hãy quan tâm đến những người anh chị em để giúp ho thăng tiến chứ không phải để phán xét hay bắt bẻ họ nếu như họ có làm điều gì sai lỗi.

Chia sẻ: Quan tâm và chăm sóc tha nhân khác rình mò tìm lỗi để kết án thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm quan tâm chăm sóc tha nhân với ý hướng làm điều tốt đẹp, tích cực cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biết lắng nghe và cảm thông với tất cả những ai lầm lỡ và đang sống xa Chúa để họ có thể tìm về với Ngài. Amen.